Tidlig hjelp gir sårbare foreldre en god start

Kvinne med nyfødt baby på armen.

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har gjennom fire år fulgt iverksettelsen av programmet Nurse-Family Partnership (NFP), eller «Familie for første gang», i Norge.

Dette er opprinnelig et hjemmebesøksprogram utviklet i USA, hvor spesialopplærte sykepleiere besøker sårbare førstegangsgravide fra tidlig i svangerskapet og helt fram til to år etter fødsel.

– Det er mange sårbare familier som står alene i en tøff livsfase når de får sitt første barn. Noen er tidligere barnevernsbarn med lite ressurser, andre kan ha psykiske og fysiske helseutfordringer, og flere mangler foreldre og nettverk som kan hjelpe, sier prosjektledere Eirin Pedersen og Wendy Nilsen på AFI ved OsloMet.

– Gjennom «Familie for første gang» kan de få hjelp til å håndtere en utfordrende livsfase, rom og tid til å øve seg på hvordan man kan være gode foreldre, og støtte til å gjøre endringer i sitt eget liv, sier Pedersen.

Har intervjuet familier

Eirin Pedersen har dybdeintervjuet flere familier.

Hun mener dette programmet har stort potensial fordi det treffer en sårbar målgruppe man ellers sliter med å hjelpe. Antallet inkluderte familier indikerer at denne gruppen er større enn tidligere anslått.

«Jeg har null familie», sier en av mødrene som er intervjuet. «Og i den tøffeste perioden i hele livet, aldri vært så sårbar, det har vært så tøft å ikke ha familie. For det å være så alene i den rollen, det er den ensomheten jeg ikke har taklet. Og hun (sykepleieren) har kommet med oppmuntrende ord hele veien. Herregud, jeg kan ikke si hvor mye det har betydd altså».

Hjelp på egne premisser

Evalueringen konkluderer med at det er både behov og høy aksept for et slikt intensivt program som «Familie for første gang» i Norge. Dette er ikke noe som ellers tilbys av de kommunale tjenestene.

– Vi ser at denne tilnærmingen kan ha bidratt til å forhindre omsorgsovertakelser. Foreldrene ble møtt på sine egne premisser, og programmet er mulig å tilpasse familier med ulike utfordringer og behov, sier Pedersen.

«Følte jeg ble tatt vare på»

«Det som har vært ganske fint, det var å føle at jeg virkelig ble tatt vare på, at det er en forlengelse av helsetjenesten», sier en deltaker.

«Og jeg hadde ikke vært så god mor eller vært så frisk hvis jeg ikke hadde hatt "Familie for første gang"».

Tett relasjon med sykepleier

Siden 2016 har to bydeler i Oslo og tre kommuner i Rogaland prøvd ut dette tilbudet til førstegangsgravide i vanskelige livssituasjoner.

Muligheten til å ha en tett og tillitsbasert relasjon til en sykepleier er en viktig grunn til at programmet kan ha stor betydning for familiene. Foreldrene opplevde å bli trodd og støttet av sykepleieren sin, forklarer Pedersen.

– Dette er foreldre som ofte selv har hatt en traumatisk barndom. De trenger hjelp til å styrke sin tro på at de kan gjøre en god nok jobb som foreldre, sier forskeren.

Kan gi bedre hjelp

Tall fra utprøvingen så langt viser at 41 prosent av de som har takket ja til tilbudet, selv har bodd atskilt fra sine foreldre i mer enn tre måneder før de fylte 18 år, og en betydelig andel av disse har bodd på institusjon.

Omtrent en tredjedel av familiene var i kontakt med barnevernet samtidig som de deltok i programmet. Den tilliten familien fikk til sin sykepleier gjør at barnevernet kan bidra med bedre hjelp på et tidlig stadium, og slik unngå mer dramatisk inngripen, som akutte omsorgsovertakelser, senere i barnas liv.

Tidlig innsats er lønnsomt

– Vi vet at tidlig innsats og forebygging er lønnsomt – både målt i penger spart på samfunnsnivå og for de menneskelige belastningene for barna og foreldrene deres, uttalte Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i forbindelse med rapportlanseringen.

– Tidlig innsats kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt både på kort og lang sikt, men det viktigste er at barn får vokse opp med tryggere og bedre foreldre, sier Pedersen.

– Evalueringen konkluderer med at det er sannsynlig at NFP kan hindre at sårbare familier får problemer senere i livet. Nå blir det spennende å se om flere ønsker å satse på denne formen for tidlig forebygging, og om programmet blir videreført i flere norske kommuner, avslutter hun.

Fakta om evalueringen

Målet med evalueringen var å vurdere om det var mulig å gjennomføre Nurse-Family Partnership/Famile for første gang i Norge, i hvilken grad programmet måtte tilpasses norske forhold og vurdere nytten av programmet.

Evalueringen er bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som har ansvaret for utprøvingen av programmet her til lands.

Referanser

Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership» i Norge (fagarkivet.oslomet.no)

  • «Nurse-Family Partnership» (NFP)

    «Nurse-Family Partnership» (NFP) er et program for foreldre i særlig krevende livssituasjoner, med opptil 64 hjemmebesøk av sykepleier fra tidlig i svangerskapet til barnet er 2 år.

Kontakt

Laster inn ...
barn i skolegård
– Vanlige barn gjøres til problembarn

Forskere er kritiske til den økende bruken av standardiserte programmer for å forebygge og løse problemer i skoler og barnehager.

Notater om matlaging i perm og en penn som ligger oppå et av arkene.
Unge kvinner får i seg for lite jod

Hver tredje unge kvinne har kritisk lave jodnivåer.

Gravid kvinne ved et frokostbord med brødmat, omelett, pålegg og muffins
Overraskende funn om kostholdet til gravide med svangerskapsdiabetes

I en ny studie om kostholdet til kvinner med svangerskapsdiabetes kommer etnisk norske kvinner dårligst ut.

Ansikt av et nyfødt barn delvis dekket av dyne
Hvilken fødsel foretrekker norske kvinner?

OsloMet-forsker Lena Henriksen har flere råd til gravide som har fødselsangst og ønsker seg keisersnitt.

Mann sitter utenfor Nav-kontor og ser mot inngangen.
– Nav-reformen har sviktet de svakeste

– Nav-reformen har ikke klart å hjelpe de mest utsatte gruppene i samfunnet.

Forskningsartikkel av:
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Publisert: 20.12.19
Sist oppdatert: 07.01.20
Tekst: Nina Alnes Haslie
Foto: Pixabay