English version
Andreas Reichelt Lind

Andreas Reichelt Lind

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lind, Andreas Reichelt (2023). Dewey, Experience, and Education for Democracy: A Reconstructive Discussion. Educational Theory. Vol. 73.
https://doi.org/10.1111/edth.12567

Lind, Andreas Reichelt ; Andersson-Bakken, Emilia ; Sandvik, Margareth (2023). Patterns of peer talk in consensus-oriented classrooms: Deliberative argumentation or rush toward consensus?. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 40.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100703

Lind, Andreas Reichelt (2019). Demokratiopplæringen i spenning mellom legitimering og kritikk. Utbildning och Demokrati. Vol. 28.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig