English version
Einar Stoltenberg

Einar Stoltenberg

Kort om

Einar har bakgrunn som kunsthåndverker og designer med utdannelse fra KHIO. Hans designfaglige tyngde ligger i design thinking, kommunikasjon, produktsemantikk, kulturforståelse samt produksjons- og materialkunnskap. Han har i tillegg stor fokus på pedagogikk noe som også gjenspeiler seg i hans publikasjoner.
I flere år drev han egen virksomhet og har gjort en rekke oppdrag for blant annet Sykehuset Østfold Fredrikstad, Forsvaret, Hospice Lovisenberg, Levanger vgs., Notodden sykehus, Konows senter, Diakonhjemmets Høgskole samt en rekke kirker. Han har deltatt på flere utstillinger for eksempel på Kunstnerforbundet, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Expo Arte smykkegalleri, Kunstindustrimuseet i Oslo og Gullsmedforbundets vandreutstilling. Einar er opptatt av estetiske og fysiske egenskaper ved materialer i sine arbeider og jobber mye med symbolikk og produktsemantikk. Prosjektene dreier seg om alt fra utsmykkinger til smykker, retail og interiør.
Utdanningskvalitet, organisasjonsbygging, strategi og personalpolitikk har alltid vært viktig for Einar som har hatt flere verv og sittet i flere utvalg. Det kan nevnes fakultetsråd ved TKD, Studieutvalget ved både HIAK og HIOA, sakkyndig for NOKUT, verneombud, AMU, UHR-Kunst, design og arkitektur, styret i Blakerstiftelsen og Nasjonalt fagorgan for design.
Det er også viktig å nevne at Einar har vært en pådriver for internasjonalisering på instituttet. Han har et omfattende internasjonalt kontaktnett som brukes inn i undervisning og forskning. I tillegg til å ha hatt mange undervisningsopphold ved utenlandske institusjoner har han vært en nøkkelperson for å bygge opp, innføre og gjennomføre internasjonalt semester.