English version
Mikkel Wettre

Mikkel Wettre

Kort om

Mikkel Wettre billedkunstner og professor i visuell kunst. Hans spesialområder er skulptur og installasjon, og han har bred kompetanse innen offentlig kunst der han har hatt sitt virke både som kunstner og som kunstkonsulent for en lang rekke offentlige oppdrag. I sin kunstneriske forskning er han hovedsakelig opptatt av materialitet, sansning og menneske-teknologi-relasjoner, som han undersøker gjennom praktisk utforskning av både kunstneriske prosesser og artefakter. Hans pedagogiske kompetanse er knyttet til erfarings- og problembasert læring innen både kunst-og designmetodikk. Siden 2019 har han og vært tilsatt som professor i form ved institutt for design ved Universitetet i Bergen.

Fagområder

Emner

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

  • FeLT- Futures of Living Technologies

    FeLT er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild ; Rodrigues, Osmar Vicente; Haugen, Sigrid ; Puhkan, Urmas; Stoltenberg, Einar ; Wettre, Mikkel (2016). Material innovation: case studies of tangible working material in technology, art and design. Boks, Casparus Burghardus; Sigurjónsson, Jóhannes B.; Steinert, Martin; Vis, Anne Carlijn; Wulvik, Andreas (Red.). Proceedings of NordDesign 2016. s. 278-287. The Design Society.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig