English version
Monika Ewa Stapor

Monika Ewa Stapor

Kort om

Monika Stapor er universitetslektor med lærer- og barnehagelærer bakgrunn. Hennes arbeidsoppgaver har blant annet vært innen undervisning, prosjektledelse og informasjonsformidling.
Hun har jobbet som lærer med minoritetsspråklige barn, ungdommer og voksne i Norge, Polen, og Ukraina. Stapor har jobbet bl.a. som kursleder på Folkeuniversitetet-Øst, assisterende styrer i Polsk Lørdagsskole i Oslo, pedagogisk leder i Oslo kommune, forskningsassistent i NOVA, og kursleder på det Jagiellonske Universitetet i Krakow, Polen.

Stapor underviser i emne Barns utvikling, lek og læring (BLH1100), og er forskningsassistent i prosjektet ''Veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen''.
I tillegg samarbeider hun med Regional Ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

Utdanning
Flerkulturell pedagogikk, Universitetet i Oslo, Videreutdanning.
Barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk, OsloMet, Videreutdanning.
Organisasjon og ledelse, OsloMet, Videreutdanning.
Flerkulturell og Internasjonal Utdanning, OsloMet, Master.
Norsk språk og kultur, Universitetet i Oslo, Erasmus program.
Undervisning polsk som fremmedspråk og andrespråk, det Jagiellonske Universitetet, Master. (Hovedfokus - undervisning av tospråklige barn, og voksne, migrasjon, flerkulturell opplæring, mangfold, integrering).
Lærerutdanningen: polsk litteratur og grammatikk, det Jagiellonske Universitetet, Master (Spesialisering: undervisning i barneskole, ungdomsskole, videregående skole)

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Haman, Ewa; Lozano Sánchez, Itziar; Duszyk-Bogorodzka, Anna; Dynak, Agnieszka; Hansen, Pernille; Kilanowska, Jolanta; Krajewski, Grzegorz; Köder, Franziska Maria; Luniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tarlowski, Andrzej; Tomalski, Przemysław; White, Michelle Jennifer; Bajkowska, Katarzyna; Białek, Weronika; Burdach, Martyna; Varona, Elena Canamaque; falkiewicz, Natalia; Finstad, Peder; Holm, Elisabeth; Komorowska, Ewa; Magdalena, Krysztofiak; Malaeva, Aleksandra; Olczyk, Milena; Orzeszek, Dorota; Stapor, Monika Ewa; Wojtkowiak, Natalia; Zarevac, Anastasija; Garmann, Nina Gram (2022). The PolkaNorski project: challenges of 5 intertwined studies on monolingual and bilingual children from 0 to 6 yrs. Poznań Linguistic Meeting. Adam Mickiewicz University.

Garmann, Nina Gram; Kilanowska, Jolanta; Dynak, Agnieszka; Bajkowska, Katarzyna; Białek, Weronika; Kołak, Joanna; Krysztofiak, Magdalena; Łuniewska-Etenkowska, Magdalena; Mieszkowska, Karolina; Stapor, Monika; Haman, Ewa (2022). Will multilingual children benefit from their expecting parents being trained to enrich the language environment?. Workshop on Children's Language Development and the Role of Input in less-studied Languages, September 2, MultiLing. MultiLing.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig