English version

Fagmiljøer og prosjekter tilknyttet intelligent helse

Her finner du en foreløpig liste over fagmiljøer og prosjekter som er koblet til satsningsområdet intelligent helse.

Fagmiljøer utenfor OsloMet

DeCipher SimulaMet Research Laboratory (simula.no, på engelsk).

Om satsningen

  • Intelligent helse

    Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.