Fagmiljøer og prosjekter tilknyttet intelligent helse

Her finner du en foreløpig liste over fagmiljøer og prosjekter som er koblet til satsningsområdet intelligent helse.

Lær mer

Lær mer om satsningsområdet intelligent helse.