Kompetansesenter for yrkesfag (KSY)

OsloMet har det største yrkesfaglige og yrkespedagogiske miljøet i Norden. Senteret skal utvikle yrkesfaglig kompetanse i et samspill mellom arbeidsliv, skole, læring og forskning.

 • Hva er kompetansesenteret for yrkesfag?

  Det er et stort behov for yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet. Kompetansesenteret for yrkesfag bidar til utvikling av praksis- og forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes.

  Kompetansesenteret skal:

  • arbeide for anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse både i forhold til arbeid og utdanning
  • bidra til å bygge et sterkt nasjonalt yrkesfaglig miljø
  • gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter, bidra til økt kvalitet i yrkesfag
  • være den ledende samarbeidspartneren for kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning
  • bidra til utvikling av et nasjonalt nettverk for yrkesfaglig kompetanse og desentralisert yrkesfaglig kompetanseutvikling

  Om oss

  Tverrfaglig/flerfaglig kompetanse gir ulike perspektiver på yrkesutøvelse og yrkesopplæring. Fagekspertise fra hele instituttet involveres i virksomheten ved kompetansesenteret etter behov.

  Vår styrke omhandler blant annet kompetanseutvikling og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til:

  • yrkesutøvelse
  • fag- og yrkesopplæring
  • livslang læring
  • realkompetansevurdering
  • ledelse av utviklings- og endringsprosesser
  • medarbeiderdrevet innovasjon/innovasjon på arbeidsplassen
  • kjønn og mangfold
  • prosjektledelse og organisasjonsutvikling
 • Målgrupper

  Skole

  • Videregående skole (yrkesfaglærere og fellesfaglærere)
  • Fagskoler
  • Voksenopplæring
  • Grunnskole
  • Karriereveiledere

  Arbeidsliv

  • Ledere og ansatte i bedrifter/virksomheter
  • Instruktører og faglige ledere (m.fl.)
  • Opplæringskontor
  • Parter i arbeidslivet

  Myndigheter

  • Utdanningsdirektoratet
  • Kompetanse Norge
  • Fylkeskommuner/skoleeiere

  Forskning og høyere utdanning

  • Forskningsinstitutter
  • UH-sektor
  • Internasjonal forskning
 • Aktiviteter og ressurser

  Fagfornyelsen for yrkesfag

  Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling webinarer, nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

  Fagdag for restaurant og matfag 2021

  Webinarer om fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen 2020

 • Kontakt oss

   Laster inn ...