English version
Einar Braathen

Einar Braathen

Kort om

Jeg har i 2024 debutert som filmregissør (dvs. med-regissør) ved at dokumentarfilmen «Nellikrevolusjonen - Portugal fra diktatur til demokrati» hadde premiere på OsloMet 25.april.

I forskningen er jeg opptatt av Demokratiet: hvordan det svekkes i mange land og på mange områder, og hvordan det kan styrkes i stedet for å undergraves i møtet med tidas globale utfordringer på lokalt og nasjonalt plan. Jeg har en tendens til å fokusere på lusofone (portugisisk-språklige) land som Brasil, Mosambik og Portugal.

2023-27: ansattrepresentant i OsloMets styre. Vært med å starte DemokratiLab (OsloMet) for å bidra til økt universitetsdemokrati.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Bærekraftig byutvikling   IKT i utviklingsland   Sosiale og politiske bevegelser   Aktivt medborgerskap   Klimatilpasning

Land

Brasil   Mosambik   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Braathen, Einar (2023). Unntaket Brasil: demokratiets vekst og Arbeidernes Parti (PT). Törnquist, Olle; Bye, Vegard (Red.). Gjenreising av det globale fellesskapet. Hvor ble det av solidariteten?. Kolofon Forlag AS.

Sørbøe, Celina; Braathen, Einar (2022). Contentious Politics of Slums: Understanding different outcomes of community resistance against evictions in Rio de Janeiro. 19 s. International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 46.
https://doi.org/10.1111/1468-2427.13082

Braathen, Einar (2020). ’Venstrepopulisme’ i Sør-Europa etter finanskrisen. Vardøger. http://www.vardoger.no/fulltekst/vardoger38/09_bra

Ekeland, Anders; Braathen, Einar (2020). Venstresida og regjeringsspørsmålet – kritiske og sammenliknende perspektiv på SVs erfaringer. Vardøger.
http://www.vardoger.no/fulltekst/vardoger38/11_eke

Braathen, Einar (2020). Pac’Stão versus the City of Police: Contentious Activism Facing Megaprojects, Authoritarianism, and Violence. 19 s. Conflict and Society - Advances in Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.3167/arcs.2020.060109

Leal de Oliveira, Fabricio; Vainer, Carlos B.; Mascarenhas, Gilmar; Bienenstein, Glauco; Braathen, Einar (2019). "Mega-events, legacies and impacts: notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics". 14 s. International Journal of Urban Sustainable Development.
https://doi.org/10.1080/19463138.2019.1650748

Braathen, Einar (2018). The Olympic Movement at the Crossroads. Sustainability challenges and the Rio 2016 Summer Olympic Games. Kostas, Georgiadis (Red.). Olympic Education as a Tool for Development and Sustainability. s. 29-45. International Olympic Academy.

Braathen, Einar (2018). Brazil - the rise and fall of democratic developmentalism. Tapscott, Chris; Halvorsen, Tor; Teresita, Crus-Del Rosario (Red.). The Democratic Developmental State: North-South Perspectives . s. 131-149. Ibidem-Verlag.

Simon, Véronique Karine; Braathen, Einar (2018). Collective heritage and urban politics: an uncertain future for the living culture of Rio de Janeiro?. International Journal of Heritage Studies (IJHS). Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/13527258.2018.1493700

Braathen, Einar (2016). Brazil's World Cup protests, 2013-14. Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (Red.). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. s. 188-192. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig