English version
Gunnar Ree

Gunnar Ree

Kort om

Adferdsanalyse, videnskapsfilosofi, psykologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tagliabue, Marco ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2020). The effects of feedback on cooperation in the prisoner’s dilemma game simulating a closed market scenario. Revista Brasileira de Análise do Comportamento. Vol. 15.
https://doi.org/10.18542/rebac.v15i1.8671

Carvalho, Lucas Couto De; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2017). An ethnographic study of tagging behavior. Behavior and Social Issues (BSI). Vol. 26.
https://doi.org/10.5210/bsi.v26i0.6621

Bugten, Oliver Barth; Sagvik, Camilla; Ree, Gunnar (2017). Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 44.

Tagliabue, Marco ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2017). The value of contingencies and schedules of reinforcement: Fundamentals of behavior analysis contributing to the efficacy of behavioral business research. 7 s. Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP). Vol. 1.
https://www.sabeconomics.org/wordpress/wp-content/

Ree, Gunnar ; Sandaker, Ingunn (2016). Seleksjon på forskjellige nivåer av organisert kompleksitet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 43.

Agbota, Tete Kobla ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2015). Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior. Behavior and Social Issues (BSI). Vol. 24.
https://doi.org/10.5210/bsi.v.24i0.5864

Sandaker, Ingunn ; Andersen, Britt ; Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Ree, Gunnar (2014). De små forskjellers narcissisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Ree, Gunnar (2013). En enhetlig forklaringsmodell. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/2023

Ree, Gunnar (2012). Kontekstualisme, dualisme og valg av analytiske enheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig