English version
Gunnar Ree

Gunnar Ree

Kort om

Adferdsanalyse, videnskapsfilosofi, psykologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tagliabue, Marco; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (2020). The effects of feedback on cooperation in the prisoner’s dilemma game simulating a closed market scenario. Revista Brasileira de Análise do Comportamento . Vol. 15.

Tagliabue, Marco; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (2017). The value of contingencies and schedules of reinforcement: Fundamentals of behavior analysis contributing to the efficacy of behavioral business research. Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP) . Vol. 1.
https://www.sabeconomics.org/wordpress/wp-content/...

Bugten, Oliver Barth; Sagvik, Camilla; Ree, Gunnar (2017). Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 44.

Carvalho, Lucas Couto De; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (2017). An ethnographic study of tagging behavior. Behavior and Social Issues (BSI) . Vol. 26.

Ree, Gunnar; Sandaker, Ingunn (2016). Seleksjon på forskjellige nivåer av organisert kompleksitet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 43.

Agbota, Tete Kobla; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (2015). Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior. Behavior and Social Issues (BSI) . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/10642/3183

Ree, Gunnar (2014). De små forskjellers narcissisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.

Sandaker, Ingunn; Andersen, Britt; Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.

Ree, Gunnar (2013). En enhetlig forklaringsmodell. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/2023

Ree, Gunnar (2012). Kontekstualisme, dualisme og valg av analytiske enheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig