Samarbeid med Romerike: Oppvekst og utdanning

Utvalgte prosjekter

 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

  DeKomp er et samarbeid mellom skoleeier, skoleledere og lærere, og universitet- og høyskolesektoren.

 • INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

  INTERACT er et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg. INTERACT skal styrke studentenes kompetanse i å samarbeide om og med barn, unge og familiene deres.

 • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

  I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

 • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

  I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Vi arbeider med utdanningen på campus så vel som med praksisskoler og søker å bygge «lærende nettverk» der både lærerstudenter og erfarne lærere inngår.

 • Universitetsbarnehager

  Universitetsbarnehager er partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen.

 • Universitetsskoler

  Universitetsskoler er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet og utvalgte praksisskoler. Prosjektet skal skape et tettere partnerskap mellom skolene og OsloMet – og sikre likeverdighet mellom disse to læringsarenaene.

 • Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY)

  Prosjektet tar for seg utvikling av en organisasjonsteoretisk, didaktisk modell for samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, og hvilke utfordringer og behov dette involverer.

 • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

  MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

 • Veiledning av nyutdannede lærere

  Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

Kontakt

OsloMet har etablert en ordning med egne universitetsskoler og -barnehager, og har også utstrakt samarbeid med andre barnehager og skoler på Romerike, blant annet om praksis og kompetanseutvikling. Vi har også en rekke andre prosjekter knyttet til temaet oppvekst og utdanning.

Ønsker du å samarbeide med oss om forsknings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekter innenfor oppvekst og utdanning, ta kontakt for mer informasjon.

  Laster inn ...
  Publisert: 10.01.23 | OsloMet