Kvinnelig student tar prøver i et reagensglass.

Helse og teknologi

Masterprogram

Er du interessert i de biologiske mekanismene som fører til sykdom? Vil du lære mer om hvordan teknologi kan brukes til å påvise sykdom og delta i forskning? Masterprogrammet i helse og teknologi kombinerer naturvitenskap og helsevitenskap og er et studium for kandidater med bachelorgrad fra naturvitenskapelige helsefag og biologiske fag. Studiet het tidligere master i biomedisin.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende. I fagkretsen må det inngå biomedisinske eller naturvitenskapelige fagområder med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i en emnegruppe som omfatter kunnskap i kjemi, biologi, fysikk og laboratorieteknikk.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering   

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er all yrkespraksis relatert til biomedisin. Dette kan være oppgaver knyttet til laboratoriediagnostikk eller medisinsk forskning og behandling.

  Relevant utdanning er høyere utdanning innen medisinske, naturvitenskapelige eller tekniske fagområder.

  Poenggrense ved siste opptak

  Heltid: 3,32 (begge kvoter) 

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6009 

   

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i helse og teknologi gjør deg kvalifisert for arbeid med laboratorieforskning, klinisk forskning og utviklingsarbeid på laboratorier og forskningsinstitutter.

  Studiet består av biomedisinske basalfag som er nødvendige for forskning, metodeutvikling og kvalitetssikring. Som student velger du mellom ulike emner som gir muligheter for forskjellige studieløp.

  • ett løp er egnet for bioingeniør/ingeniører/farmasøyter som ønsker fordypning i biomedisinsk forskning og utvikling.
  • to løp er egnet for radiografer som ønsker fordypning innen CT eller stråleterapi.
  • det fjerde løpet er for bioingeniører og radiografer som ønsker fordypning innen nukleærmedisin.

  Ved fullført studium har du avansert kunnskap om normale og patologiske tilstander, cellebiologiske mekanismer og biomedisinske analysemetoder. Du har ferdighetene som kreves for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

  Du lærer deg å analysere biomedisinske problemstillinger, kvalitetssikre analyse- og behandlingsmetoder innen din fagfordypning, og kan presentere forskningsresultater i henhold til gjeldende konvensjoner i biomedisin.

  Som ferdig utdannet kan du delta i diskusjoner om biomedisinsk forskning, og du har det som kreves for å bidra til nytenking og innovasjon i biomedisin, medisinsk teknologi og andre helsefaglige områder.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Fordypning innen stråleterapi
  Fordypning innen nukleærmedisin
  Fordypning i biomedisinsk forskning og utvikling
  Fordypning innen CT
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift på 250 kroner per semester.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er et toårig studium. Senest 3-4 uker etter studiestart må du ha valgt et av følgende studieløp:

  • Biomedisinsk forskning og utvikling - for bioingeniører, farmasøyter og ingeniører
  • CT - for radiografer
  • Stråleterapi - for radiografer
  • Nukleærmedisin - for bioingeniører og radiografer

  1. studieår består av enkeltemner innen din fordypning, samt emnet Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode – som er obligatorisk i alle studieløp.

  2. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven.

  Det benyttes ulike arbeids- og undervisningsformer gjennom studiet:

  • forelesninger
  • seminarer
  • laboratoriekurs
  • gruppearbeid
  • skriftlige oppgaver
  • omvisninger på sykehus og forskningslaboratorier
  • nettbasert undervisning

  Det er obligatorisk tilstedeværelse innenfor områder hvor du ikke kan tilegne deg kunnskap og ferdigheter gjennom litteraturstudier alene. Underveis i studiet leverer du arbeidskrav i form av obligatorisk tilstedeværelse, laboratorierapporter, skriftlige oppgaver og praktisk test.

  Forelesning
  30 %
  Seminar
  10 %
  Laboratorieundervisning
  10 %
  Egenstudier
  50 %
 • Hva kan du jobbe som?

  Biomedisin er et fagområde i vekst. Det er stor teknologisk utvikling i laboratorievirksomhet, bildedanning og stråleterapi som gir nye utfordringer for diagnostikk og behandling. Behovet for personer med høy utdanning i biomedisin er derfor økende i samfunnet.

  Studiet har som mål å utdanne personer som kan arbeide med

  • laboratorieforskning
  • klinisk forskning
  • utviklingsarbeid på medisinske laboratorier, bildediagnostiske avdelinger og forskningsinstitutter

  Det kan også være muligheter for arbeid i administrative stillinger, undervisningsstillinger eller andre stillinger som krever kompetanse i biomedisin, men dette kan kreve tilleggsutdanning. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Det er særlig aktuelt å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitutter der det er etablert samarbeid.

  Universitetet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitutter i flere land.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

  Forskerlinjen i helsevitenskap er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

 • Videre studiemuligheter

 • Enkeltemner

  Ønsker du å ta et eller flere enkeltemner i stedet for et helt masterprogram?

  Sjekk listen over emner vi tilbyr som enkeltemne ved Fakultet for helsevitenskap

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Frida Sitter i lab-frakk på en lab og smiler inn i kameraet
Tar master i biomedisin for å forske på kroppens mysterier

Frida Perry (25) har en drøm om å utvikle medisiner som kan redde liv. En master i biomedisin kvalifiserer henne til å realisere drømmen, og på veien dit lærer hun å gjøre detektivarbeid på kroppen - på cellenivå.

Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver.
Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver på Ahus

Tina er bioingeniørstudent ved OsloMet og var i praksis på Ahus da koronakrisen traff Norge. Hun fortsatte med å analysere koronaprøver.