Tre studenter sitter på rekke og jobber, med laptoper foran seg.

Styring og ledelse

Masterprogram

Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for styring og ledelse (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende grad som innbefatter minst 45 studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag og to års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning, eller bachelorgrad eller tilsvarende grad og fire års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning, hvorav minst ett år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere, fortrinnsvis i offentlig sektor.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid som leder. Relevant utdanning er organisasjons- og administrasjonsfag.

  Poenggrense ved forrige opptak

  4,19

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6030

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterstudiet i styring og ledelse vil du utvikle deg som leder og administrator. Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot deg som jobber i en offentlig virksomhet, eller en bedrift som samarbeider med offentlig sektor. Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • styringsformer og ledelsesutfordringer, rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
  • nye organisasjonsformer og partnerskap innen offentlig forvaltning og mellom forvaltningen og eksterne aktører
  • hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse
  • makro- og mikroperspektiver, samt instrumentelle, strategiske og relasjonelle perspektiver på styring og ledelse
  • rammebetingelser og metoder for styring og ledelse, samhandling og samhandlingsledelse

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • bruke relevante forsknings- og evalueringsmetoder til å gjennomføre systematisk analyse- og utredningsarbeid
  • strukturere og formulere faglige resonnementer på feltet
  • gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid med tema fra styring, ledelse og/eller samhandlingsledelse
  • analysere teorier, metoder og fortolkninger på feltet organisasjon, styring og ledelse
  • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av ulike faglige tradisjoner

  Som ferdig utdannet kan du kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten, og du har ferdighetene som kreves for å ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Velger du å ta studiet på fulltid, kan du fullføre det i løpet av halvannet år. Studiet gir deg totalt 90 studiepoeng og består av

  • tre obligatoriske fellesemner (10 studiepoeng hver)
  • tre fordypningsemner med valgmuligheter (10 studiepoeng hver)
  • masteroppgave (30 studiepoeng)

  Undervisningsåret er inndelt i tre perioder (trimester) med rundt tolv uker i hver periode. De fleste emnene i studiet undervises i løpet av én slik periode/trimester. Undervisningen i de enkelte emnene foregår i samlinger med to til tre dagers varighet. Det er tre til fem samlinger for hvert emne. Mellom samlingene arbeider du med oppgaveskriving og forberedelse til muntlige presentasjoner.

  Det blir brukt varierte arbeids- og undervisningsformer underveis, blant annet
  • forelesninger
  • diskusjoner
  • oppgaveskriving individuelt og i grupper
  • studentpresentasjoner
  • case og ekskursjoner

  Det forventes at du møter på alle samlinger og forelesninger, og deltar aktivt i undervisningen. Flere av studiets emner har skriftlige arbeidskrav og presentasjoner som må være godkjente før du får avlegge eksamen.

  Seminar
  30 %
  Forelesninger
  70 %
 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  For 1. og 3. studieår arrangeres det en fellessamling med opphold på hotell (vanligvis i midten av september). Kost og eventuell overnatting betales av studentene selv.

 • Kan jeg ta studiet ved siden av jobben?

  Ja, det kan du. Masterstudiet er spesielt tilpasset deg som er i arbeid. Blant annet er undervisningen organisert i samlinger, normalt tre til fire samlinger av to dager per emne. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Normalt velger du et emne per trimester, men du kan velge flere emner og bli raskere ferdig med studiet. Hvert trimester er på cirka tolv uker

 • Hva kan du jobbe som?

  Med mastergrad i styring og ledelse er du kvalifisert for

  • ledelse og strategiarbeid
  • organisasjonsutvikling og -endring
  • prosjektstyring
  • utredningsarbeid og rådgivning
  • saksbehandling

  Masterstudiet passer for arbeidstakere med ulike grunnutdanninger, som har arbeidserfaring innen administrasjon, ledelse eller utredningsarbeid.

  Utdanningen er særlig rettet mot offentlig virksomhet, men er også relevant for videre karriere i organisasjons- og næringsliv utenfor offentlig sektor.

 • Utveksling

  Du kan ta 30 studiepoeng av utdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for at du reiser ut på høsten i andre studieår.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av Jan Erik Østvik, som har tatt master ved OsloMet.
Valgte master som gir faglig påfyll og inspirasjon til ledere i offentlig sektor

– Jeg ønsket å lære mer om ledelse og styring, for å kunne utvikle meg som leder, forteller Jan Erik Østvik.