Student arbeider med en modell som er formet som en slags rund boks. Studenten er i ferd med å feste to deler sammen.

Fagdidaktikk: kunst og design (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Dette studiet er for deg som er lærer og som ønsker en masterutdanning med et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen design, kunst og håndverk. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre heltid (student.oslomet.no) og deltid (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, treårig faglærerutdanning i design, kunst og håndverk eller treårig faglærerutdanning i forming og formingsfag eller tilsvarende.
  • Lærerutdanning og, som del av eller i tillegg til denne, formingsfaglig utdanning med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende.
  • Bachelorgrad innen visuelle kunstfag og/eller design og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning innen fagfeltet med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning

  Poengberegning av søknader til master og videreutdanninger

  Poenggrense ved siste opptak 

  Heltid og deltid: alle kvalifiserte.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen?

  Deltidsstudiet har opptak annethvert år (partallsår). Neste opptak er i 2022.

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  • Heltid: 215 6012
  • Deltid: 215 6083
 • Hva lærer du?

  Studieretningen (veivalget) har et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen formgiving, kunst og håndverk.

  Studieretningen (veivalget) fokuserer på fagdidaktiske problemstillinger knyttet til fagområdet. Fornying, kritisk refleksjon, anvendelse av teori og utvikling av profesjonskunnskap står i fokus. Det legges vekt på en flerfaglig, samtids- og samfunnsorientert tilnærming til profesjonsfeltet i utdanning og praksis på alle nivåer.

  Du vil tilegne deg avansert kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings- og utviklingsoppgaver (FoU-oppgaver) og videreutvikle profesjonell virksomhet og fagkritisk refleksjon.

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Heltid

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning (veivalg).

  I det andre året vil du ha selvstendig masterarbeid.

  Deltid

  Deltidsstudenter følger til dels de samme forelesningene som heltidsstudentene, men vil også få noe undervisning tilpasset deltid.

  Det gjennomføres inntil seks campussamlinger per semester, lagt i hovedsak til fredager og lørdager. Både praktiske og teoretiske studieformer vektlegges.

  Deltidsstudiet er også basert på individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning via internett gjennom bruk av asynkron og synkron kommunikasjon.

  Deltidsstudenter får digital tilgang til enkelte forelesninger, gjennomført for heltidsstudenter ved campus.

  Undervisningen består av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kan komme i tillegg.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studieretningen fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til undervisning i grunnskole, videregående opplæring og høgskole.

  Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet.

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunst- og designfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver.

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning.

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 3. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). Du må være på utveksling i minimum 3 måneder.

  Mer om utveksling og liste over land du kan reise til (student.oslomet.no).

Faglig ledere

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

et strikketøy, med hun som strikker duset ut i profil i forgrunnen. Man kan skimte en annen som også strikker i midten av bildet, lengre frem.
Masteren gir faglig tyngde til lærerrollen

– Masteren i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design, gir relevant tyngde til utdannelsen min, og ikke minst til min fremtidige lærerrolle, sier Silje.

Tine i treverk.
Bærekraft i design- og håndverksundervisning

Samtaler om miljøhensyn kan integreres i design- og håndverkundervisningen i ungdomsskolen på en god måte uten å ta mye tid fra det praktiske arbeidet.