English version
Roy Krøvel

Roy Krøvel

Kort om

Roy Krøvel er professor i journalistikk på OsloMet og professor II på Samisk høgskole. Krøvel er sivilingeniør med hovudoppgåve om prosjektstyring og miljørisiko. Han fullførte i 2006 ein Ph.d i historie om geriljaorganisasjonar, bruk av internett og journalistikk i Mexico og Mellom-Amerika. Han har også vore professor II knytt til latin-amerikastudiar på Universitetet i Oslo.
Sidan 2008 har han koordinert eit samarbeid med nettverk for interkulturelle urfolksuniversitet i Latin-Amerika (RUIICAY) finansiert av DIKU og NORAD (NORHED). Han har sidan 2017 vore prosjektleiar for prosjektet «Making Transparency Possible» finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel er ein av to leiarar av forskargruppa «Media, krig og konflikt» på OsloMet.

Vitenskapelige publikasjoner

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2021). A Sámi media system?. Nordicom Review . Vol. 42.

Appelgren, Ester; Krøvel, Roy; Lindén, Carl-Gustav; Westlund, Oscar (2020). Expectations, Challenges, and Expertise : The Importance of Non-Western Data Journalism. Mutsvairo, Bruce; Bebawi, Saba; Borges-Rey, Eddy (Red.). Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Preface. s. xxi-xxxv. Palgrave Macmillan.

Fadnes, Ingrid; Larsen, Anna Grøndahl; Krøvel, Roy (2020). Introduction. Safety for journalists and self-censorship. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Routledge.

Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (2020). Journalist Safety and Self-Censorship. ISBN: 9780367409623. 210 s. Routledge.

Krøvel, Roy (2020). A dialogue of knowledges - What can we bring home from the plurivers?. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Red.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Chapter 7. s. 128-149. Routledge.

Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy; Larsen, Anna Grøndahl (2020). Conclusion: Researching self-censorship caused by inadequate safety of journalists. Causes, solutions and future research. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Chapter 13. Routledge.

Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (2020). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. ISBN: 9780367425968. 256 s. Routledge.

Krøvel, Roy (2019). Knowledge, Identity, Culture. Introduction to Part Four. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Part 4. s. 285-295. African Minds.

Krøvel, Roy (2019). Indigenous and communitarian knowledges. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. 4. s. 105-131. African Minds.

Thowsen, Mona; Krøvel, Roy (2019). Making Sense of Overwhelming Flows of Financial Data. Krøvel, Roy; Thowsen, Mona (Red.). Making Transparency Possible: an interdisciplinary dialogue. Chapter 19. s. 287-313. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig