English version
Roy Krøvel

Roy Krøvel

Kort om

Roy Krøvel er professor i journalistikk på OsloMet og professor II på Samisk høgskole. Krøvel er sivilingeniør med hovudoppgåve om prosjektstyring og miljørisiko. Han fullførte i 2006 ein Ph.d i historie om geriljaorganisasjonar, bruk av internett og journalistikk i Mexico og Mellom-Amerika. Han har også vore professor II knytt til latin-amerikastudiar på Universitetet i Oslo.
Sidan 2008 har han koordinert eit samarbeid med nettverk for interkulturelle urfolksuniversitet i Latin-Amerika (RUIICAY) finansiert av DIKU og NORAD (NORHED). Han har sidan 2017 vore prosjektleiar for prosjektet «Making Transparency Possible» finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel er ein av to leiarar av forskargruppa «Media, krig og konflikt» på OsloMet.

Vitenskapelige publikasjoner

Krøvel, Roy; Palumbo, Fabrizio; Orgeret, Kristin (2023). Introduction: Understanding Roots and Betweenness Defining Safety of Journalists as a Sub-Field of Research. Reading between the Lines. Journalism Studies. Vol. 24.

Fridman, M.; Krøvel, Roy; Palumbo, Fabrizio (2023). How (not to) Run an AI Project in Investigative Journalism. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2253797

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2022). The history of the hybrid Sámi media system. Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, Saara; Magga, Sigga-Marja (Red.). The Sámi World. s. 415-429. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003025511-29

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2022). The role of the Sámi media in democratic processes: The Arctic Railway in Yle Sápmi and NRK Sápmi. Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, Saara; Magga, Sigga-Marja (Red.). The Sámi World. s. 382-396. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003025511-26

Westlund, Oscar; Krøvel, Roy; Orgeret, Kristin (2022). Newsafety: Infrastructures, Practices and Consequences. 17 s. Journalism Practice. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2130818

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2021). A Sámi media system?. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0015

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2021). Defining the limitations and opportunities in the consultation with the Sámi: The cases of the Arctic Railway and the Davvi Vindpark. 13 s. The Arctic Yearbook.
https://hdl.handle.net/11250/2980888

Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy; Larsen, Anna Grøndahl (2020). Conclusion: Researching self-censorship caused by inadequate safety of journalists. Causes, solutions and future research. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Routledge.

Krøvel, Roy (2020). A dialogue of knowledges - What can we bring home from the plurivers?. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Red.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. s. 128-149. Routledge.

Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (2020). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. ISBN: 9780367425968. 256 s. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig