English version
Roy Krøvel

Roy Krøvel

Kort om

Roy Krøvel er professor i journalistikk på OsloMet og professor II på Samisk høgskole. Krøvel er sivilingeniør med hovudoppgåve om prosjektstyring og miljørisiko. Han fullførte i 2006 ein Ph.d i historie om geriljaorganisasjonar, bruk av internett og journalistikk i Mexico og Mellom-Amerika. Han har også vore professor II knytt til latin-amerikastudiar på Universitetet i Oslo.
Sidan 2008 har han koordinert eit samarbeid med nettverk for interkulturelle urfolksuniversitet i Latin-Amerika (RUIICAY) finansiert av DIKU og NORAD (NORHED). Han har sidan 2017 vore prosjektleiar for prosjektet «Making Transparency Possible» finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel er ein av to leiarar av forskargruppa «Media, krig og konflikt» på OsloMet.

Vitenskapelige publikasjoner

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2021). Defining the limitations and opportunities in the consultation with the Sámi. The cases of the Arctic Railway and the Davvi Vindpark. The Arctic Yearbook .

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2021). A Sámi media system?. Nordicom Review . Vol. 42.

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2021). A Sámi media system?. Nordicom Review . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/10037/23856

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2021). Defining the limitations and opportunities in the consultation with the Sámi: The cases of the Arctic Railway and the Davvi Vindpark. 13 s. The Arctic Yearbook .
https://hdl.handle.net/11250/2980888

Appelgren, Ester; Krøvel, Roy; Lindén, Carl-Gustav; Westlund, Oscar (2020). Expectations, Challenges, and Expertise : The Importance of Non-Western Data Journalism. Mutsvairo, Bruce; Bebawi, Saba; Borges-Rey, Eddy (Red.). Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Preface. s. xxi-xxxv. Palgrave Macmillan.

Fadnes, Ingrid; Larsen, Anna Grøndahl; Krøvel, Roy (2020). Introduction. Safety for journalists and self-censorship. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Routledge.

Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (2020). Journalist Safety and Self-Censorship. ISBN: 9780367409623. 210 s. Routledge.

Krøvel, Roy (2020). A dialogue of knowledges - What can we bring home from the plurivers?. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Red.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Chapter 7. s. 128-149. Routledge.

Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy; Larsen, Anna Grøndahl (2020). Conclusion: Researching self-censorship caused by inadequate safety of journalists. Causes, solutions and future research. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Chapter 13. Routledge.

Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (2020). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. ISBN: 9780367425968. 256 s. Routledge.

Krøvel, Roy (2019). Knowledge, Identity, Culture. Introduction to Part Four. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Part 4. s. 285-295. African Minds.

Krøvel, Roy (2019). Indigenous and communitarian knowledges. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. 4. s. 105-131. African Minds.

Thowsen, Mona; Krøvel, Roy (2019). Making Sense of Overwhelming Flows of Financial Data. Krøvel, Roy; Thowsen, Mona (Red.). Making Transparency Possible: an interdisciplinary dialogue. Chapter 19. s. 287-313. Cappelen Damm Akademisk.

Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (2019). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. ISBN: 9781928502005. 570 s. African Minds. 10.5281/zenodo.3607371

Krøvel, Roy; Thowsen, Mona (2019). Making Transparency Possible: an interdisciplinary dialogue. ISBN: 978-82-02-59532-6. 315 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.64

Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy; Orgeret, Kristin (2019). Where are we now? – (Almost) a decade with the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. 6 s. Conflict & Communication Online . Vol. 18.
http://www.cco.regener-online.de/2019_1/pdf/introd...

Krøvel, Roy (2017). Learning safety education from journalism educations in the global south. A postscript. Journalism Education . Vol. 6.

Krøvel, Roy (2017). Kva «betyding» fekk den russiske revolusjonen i norsk presse?. Mediehistorisk tidsskrift .

Krøvel, Roy (2017). Garborg, Uppdal og den russiske revolusjonen. Mediehistorisk tidsskrift .

Krøvel, Roy (2017). Violence against Indigenous Journalists in Colombia and Latin America. Carlsson, Ulla; Pÿhtâri, Reeta (Red.). The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Kapittel. s. 191-204. Nordicom.
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publ...

Krøvel, Roy (2017). Indigenous perspectives on researching indigenous peoples. Social Identities .

Greger, Mats; Hætte, Andreas; Høeg, Elida; Krøvel, Roy; Laache, Fredrik Brogeland (2017). En hvit flekk på mediekartet. Marsteintredet, Leiv (Red.). Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger. Kapittel 9. s. 251-271. Cappelen Damm Akademisk.

Krøvel, Roy (2016). Becoming Journalists. From Engaged to Balanced or from Balanced to Engaged?. Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Red.). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Kapittel 16. s. 257-270. Nordicom.

Krøvel, Roy (2016). Global and Local Journalism and the Norwegian Collective Imagination of “Post-Conflict” Colombia. Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (Red.). Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. 8. s. 147-168. Nordicom.

Krøvel, Roy Gunnar (2016). Fighting strategic homophobia in football. Soccer and Society . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/3078

Krøvel, Roy Gunnar (2015). Fred som dialog? Korleis kan dei sosiale rørslene skape eit alternativ?. Samtiden .

Krøvel, Roy Gunnar (2015). Los imaginarios noruegos de paz y América Latina. Bull, Benedicte (Red.). Pensamiento social noruego sobre América Latina. Capitulo 4. s. 89-114.

Krøvel, Roy Gunnar (2015). Frilyndte bondeanarkistar og puritansk reaksjon. Pressehistorisk tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10642/3502

Krøvel, Roy (2015). Where Did Nature Go? Is the Ecological Crisis Perceptible within the Current Theoretical Frameworks of Journalism Research?. Maxwell, Richard; Raundalen, Jon; Vestberg, Nina Lager (Red.). Media and the ecological crisis. Chapter 8. Routledge.

Krøvel, Roy; Nystuen, Frode (2014). Verden i nasjonal valgkamp NGO-perspektiver. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Red.). Klima, medier og politikk. Kapittel 7. s. 119-134. Abstrakt forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig