English version
Terje Colbjørnsen

Terje Colbjørnsen

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review . Vol. 42.

Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim; Øfsti, Olav Marius (2020). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications. The International Journal of Cultural Policy .

Colbjørnsen, Terje (2020). The streaming network: Conceptualizing distribution economy, technology, and power in streaming media services. 24 s. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies .

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Spilker, Hendrik Storstein; Colbjørnsen, Terje (2020). The dimensions of streaming: toward a typology of an evolving concept. Media, Culture and Society . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/11250/2726165

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Øfsti, Marius (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2651270

Pettersen, Cathrine T.; Colbjørnsen, Terje (2019). Omnichannel and Digital-Only: Analyzing Digital Bookselling Operations in Four Norwegian Bookstores. Publishing research quarterly . Vol. 35.

Colbjørnsen, Terje (2018). My Algorithm: User Perceptions of Algorithmic Recommendations in Cultural Contexts. Guzman, Andrea (Red.). Human-Machine Communication: Rethinking Communication, Technology, and Ourselves. Chapter 8. Peter Lang Publishing Group.

Colbjørnsen, Terje (2018). Algoritmens ansikt: Brukeropplevelser av kvalitet og relevans i algoritmiske anbefalinger på kulturfeltet. Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik (Red.). Kvalitetsforhandlinger. kap. 17. s. 465-486. Fagbokforlaget.
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/kvalit...

Colbjørnsen, Terje (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek: Om politiske føringer og gnisninger mellom kommersiell bokbransje og bibliotek i en digital tid. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. kap. 2. s. 23-49. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58821

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig