Oppdragsforsking

OsloMet driv med oppdragsforsking innanfor tema som arbeidsliv og profesjonar, velferd, forbruk, teknologi, by og regionar, oppvekst og aldring.

Vi har fleire oppdragsforskingsinstitutt, men også oppdragsforsking på fakulteta.

Fakultet

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)

  Vi utdanner til de fleste helseprofesjoner, og har et solid atferdsvitenskapelig fagmiljø. Behovsidentifisert helsevitenskapelig forskning er sentralt, tett på praksis og med relevans for samfunns- og arbeidsliv.

 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

  Vi utdanner kandidater innen sosialfag, økonomiske og administrative fag, journalistikk og mediefag, og arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Utdanningene og forskningen vår er forankret i vitenskapelige metoder og fremmer kritisk refleksjon. Våre ansatte driver samfunnsvitenskapelig forskning med direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv.

 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

  Fakultetet tilbyr høgare utdanning i tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta.

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

  Fakultetet utdanner barnehagelærere, lærere til alle nivåer i skolen, tegnspråktolker, tolker til offentlig sektor og kandidater innen internasjonale studier. Vi har omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til utdanningsområdene våre. LUI samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, og har forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i hele verden.