English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne: Kan alle stort sett gjøre noe?

Hvordan vurderer NAV hvem som har rett på sykepenger? Hva baseres disse vurderingene på? Forsker Karianne Nyheim Stray har intervjuet NAV-veiledere om nettopp dette.

Hør hva hun har funnet ut av i KAI-podden (soundcloud.com)