English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Hvordan skal vi samordne tjenester for å lykkes med arbeidsinkludering?

For å lykkes med arbeidsinkludering må flere tjenester koordineres, og aktører må samarbeide om det samme målet. Hvorfor er det så vanskelig i praksis?

Hør den nye episoden av KAI-podden (soundcloud.com)