English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Supported Employment: Hva er kvalitet i tjenestene?

SE-metodikken er beregnet på personer som trenger omfattende oppfølging for å få og beholde arbeid. Kvalitet i tjenestene skal bidra til jobbutvikling og jobbfastholdelse. Men hva betyr det?

Hør den nye episoden av KAI-podden (soundcloud.com)