Offentlig administrasjon og styring

Masterprogram

Vil du være med og bestemme hvordan vi skal forvalte samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden? Med en mastergrad i offentlig administrasjon og styring er du godt rustet for å bidra til innovasjon og omstilling i en sektor som er i sterk endring.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for offentlig administrasjon og styring (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i administrasjon og ledelse eller en bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i alt fra minst ett av fagområdene samfunnsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi.

  Det kreves minimum 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode, som kan inngå i dette grunnlaget. Emner som inngår i de 80 studiepoengene kan eventuelt være tatt i tillegg til bachelorgraden

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. Relevant utdanning er fag innen humaniora, samfunnsvitenskap, realfag og jus.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,06 (med tilleggspoeng)
  3,04 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6075

 • Hva lærer du?

  Med en mastergrad i offentlig administrasjon og styring får du den kunnskapen du trenger for å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehov i offentlig sektor. Sektoren er i sterk endring, og dette studiet gir deg kompetansen som kreves for å bidra til innovasjon og omstilling.

  Studiet gir deg innsikt i hvordan offentlig forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjonsteoretisk perspektiv. Du lærer viktige prinsipper for organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • Hvordan oppgaver innen offentlig administrasjon og styring blir påvirket av kompleksitet og av politisk og samfunnsmessig kontekst
  • Ulike faglige perspektiver for å analysere og håndtere styrings- og ledelsesutfordringer
  • Bruk av kontrakter i offentlig sektor
  • Hvordan offentlig forvaltning kan bidra til effektiv bruk av ressurser
  • Ledelse i organisasjoner
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder
  • Offentlig administrasjon og hvordan forvaltningen er bygget opp på ulike nivåer

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • Orientere deg selvstendig og kritisk til faglitteratur og andre kilder om administrasjon og styring
  • Bruke perspektiver fra statsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi for å analysere og finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer
  • Planlegge, lede og gjennomføre endringstiltak i offentlig sektor
  • Gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • Bruke relevante metoder for forskning om administrasjon og styring på en selvstendig måte

  Som ferdig utdannet kan du kommunisere og diskutere faglige problemstillinger med andre spesialister i administrasjon og styring, og du har kompetansen som kreves for å bidra til omstilling og nye løsninger.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring er et heltidsstudium over to år.

  1., 2. og 3. semester består av obligatoriske og valgfrie emner.

  4. semester bruker du på å skrive masteroppgaven din.

  Undervisningen i de fleste emnene er en kombinasjon av ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Oppgaveskriving individuelt og i grupper
  • Presentasjoner

  Undervisningen foregår på dagtid. Noen av de valgfrie emnene har samlinger med normalt to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider du med oppgaveskriving, eller forbereder presentasjoner. Du leverer inn arbeidskrav i form av skriftlige oppgaver og presentasjoner underveis i studieløpet.

  Fellesemner
  50 %
  Masteroppgaven
  25 %
  Valgemner/utveksling
  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring er særlig relevant for deg som vil jobbe i offentlig virksomhet, men er også aktuelt for arbeid innen privat eller frivillig sektor. Studiet kvalifiserer også for opptak på ph.d.-programmer.

  Her er noe av det du kan jobbe med:
  • Ledelse og styring
  • Strategiarbeid
  • Organisasjonsutvikling
  • Prosjektstyring
  • Saksbehandling og rådgivning
  • Utredning
  • Forskning
 • Utveksling

  Som student har du mulighet til å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene som tas ved den utenlandske institusjonen må godkjennes på forhånd av instituttet.

  Du kan få godkjent og innpasset inntil 30 studiepoeng fra utenlandsoppholdet i mastergraden.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av Josephine Larsen. Hun sitter ute og er kledd i kåpe, lue og votter.
Vil forvalte fellesskapets goder og oppgaver i fremtiden

– Offentlig sektor er i endring – en prosess jeg gjerne vil være en del av, sier Josephine Larsen. Hun er en av 40 studenter som tar master i offentlig administrasjon og styring ved OsloMet.

Inger og medstudenter rundt bordet
Masteren som gir gode arbeidsmuligheter

Inger Miriam har bakgrunn fra juss og organisasjonsvitenskap, og ønsket en master som kunne samle kompetansen hennes.