English version

Universitetsbiblioteket

Studer smart - bruk biblioteket!

 • Lånereglar og purringar

  • Lånereglar

   Lånekort

   Du bruker studentkortet ditt som lånekort. Dersom du ikkje har med deg lånekort, må du vise fram ei anna form for legitimasjon for å låne. Om du ikkje er student ved OsloMet, kan du bruke nasjonalt lånekort, eller få lånekort ved å møte opp personleg med legitimasjon.

   Adresseendring

   Har du skifta adresse, må du melde frå gjennom Studentweb (student.oslomet.no).

   Fjernstudentar

   Om du studerer deltid samstundes som du bur utanfor Stor-Oslo, er du fjernstudent. Fjernstudentar som får sendt bøker frå biblioteket ved OsloMet, eller som låner bøker direkte, må betale returen sjølv. Alternativet er å bruke fjernlån frå nærmaste folkebibliotek.

   Fjernstudentar er ikkje unntatt den vanlege regelen om å returnere lånte bøker til innleveringsfrista.

   Lånetid

   Du er personleg ansvarleg for alt du låner, og for at du leverer innan frista. Om låna ikkje blir levert innen frista vil du få purring (les meir i punktet under). Få oversikt over låna dine og fristene ved å logge deg inn i Oria (oria.no).

   • Bøker, studentoppgåver og liknande: tre veker
   • Tidsskrift: ei veke
   • Filmar: ei veke
   • Audiovisuelt utstyr: ei veke (kun på Biblioteket P48)
  • Purringar og erstatningskrav

   Du får ei påminning på sms eller e-post ein dag før forfall samt ei ny påminning same dag som lånet forfell.

   Du kan ikkje låne fleire bøker så lenge du har forfalne lån.

   Gjeldande satsar for erstatningskrav:

   • Bøker: 700 kroner
   • Tidsskrift: 200 kroner
   • CD: 200 kroner
   • Filmar: 500 kroner
   • Materiale som er lånt inn frå andre bibliotek: satsar frå eigarbiblioteket

   Du kan òg erstatte tapte bøker ved å kjøpe inn eit nytt eksemplar. Då slepp du å betale erstatningskrav. Erstatningseksemplaret skal vere nyeste utgåve av boka. Kontakt biblioteket for nærare avtale.

   Betal erstatningskrav (webshop.oslomet.no)

  • Bestill, reserver og forny

   Du finn sjølv fram bøker i hyllene. Det er berre om bøkene er utlånte eller om dei ikkje finst ved din studiestad (Pilestredet eller Kjeller), at du kan sende inn bestilling eller reservere.

   Forny lånet ditt - logg inn på Oria (oria.no) Eksterne lånarar og studentar som ikkje høyrer til OsloMet må kontakte biblioteket for å fornye lån.

   Slik bestiller du

   1. Søk opp dokumentet i bibliotekbasen Oria (oria.no).
   2. Er boka utlånt, kan du logge deg på i Oria (med same brukarnamn og passord som til Canvas eller Feide) og bestille ved å klikke på 'Finn og bestill' og deretter 'Bestill dokument'. Dersom boka ikkje finst ved nokon av OsloMet-biblioteka, vel du fanen "Norske fagbibliotek" og søkjer etter boka der. Du kan då bestille boka på same måte som du bestiller ei bok som er utlånt.
   3. Du får beskjed på SMS når boka kan hentast. Har du bestilt ein artikkel, blir denne sendt til deg i posten (internpost til tilsette). Studentar frå Kjeller får SMS eller e-post (student-eposten) når artikkelen kan hentast.

   Tilsette: Ta kontakt med oss om du har problem med å logge på.

   Fjernlån: Har du spørsmål som gjeld fjernlån, ta kontakt med biblioteket ved avdelinga di.

   Eksterne lånarar: kan berre reservere OsloMet sitt materiale, dvs. vi bestiller ikkje inn lån frå andre bibliotek.

   Lån av AV-utstyr

   Visste du at studentar og tilsette ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr til prosjekt? Lån AV-utstyr.

   Fornye lån

   1. Logg på Oria (oria.no) øvst i høgre hjørne, klikk deretter på «Mine lån». Eksterne lånarar og studentar som ikkje høyrer til OsloMet må kontakte biblioteket for å fornye lån.
   2. Trykk på Forny-knappen på dei titlane du ønskjer å fornye. Er det ingen Forny-knapp ved ønska tittel, er lånet ikkje mogleg å fornye og du må levere.

   Du kan fornye lån inntil 5 gonger dersom det ikkje er venteliste. Lån frå andre bibliotek får du berre fornya ved å spørje biblioteket ved di avdeling.

   Påloggingsrettleiing til Oria (unit.no) - inkluderer også rettleiing for eksterne lånarar.

   Tilsette: Ta kontakt med oss om du har problem med å logge på.

   Bestilling av artikler i Oria

   1. Søk på artikkeltittelen i Oria.
   2. Viss du ikkje får treff på artikkelen i Oria, huk av for «Inkluder materiale ditt bibliotek ikkje har tilgang til» i fasettmenyen, til høgre for trefflista. Då får du treff på artiklar OsloMet ikkje har tilgang til, men kan bestille. Du kan også prøve med eit søk på tidsskrifttittelen.
   3. Dersom tidsskriftet ikkje finst ved OsloMet, klikk på fanen "Norske fagbibliotek" over søkjefeltet.
   4. Finn artikkelen du vil ha, i trefflista. Klikk på "Finn og bestill". Logg på Oria, og klikk deretter på "Be om bestilling fra annet bibliotek".
   5. Fyll ut flest mogleg av følgjande felt på bestillingsskjemaet: artikkeltittel, tidsskrifttittel, forfattar(ar), volum (årgang), (hefte-)nummer, sidetal og år.

   Merk: Artikkelkopiar kan berre bestillast om OsloMet ikkje har artikkelen i trykt eller elektronisk form.

   Bestilling via fagdatabasar

   1. Søk opp artikkelen i vald database.
   2. Klikk på ikonet "@OsloMet" i trefflista.
   3. Klikk på Fulltekst-lenke om mogleg, viss fulltekst ikkje finst, klikkar du "Finn og bestill", og fyller ut bestillingsskjemaet. Bla deg deretter heilt ned på sida, og klikk på "Bestill dokument."
 • Aviser, ordbøker og oppslagsverk

  Aviser - digital tilgang

  Få tilgang til en rekke aviser i digitalt format hjemmefra eller på OsloMets studiesteder.

  Informasjon og tilgang til Retriever Atekst, Aviskatalogen og Pressreader (oria.no).

  Studenter kan i tillegg få gratis tilgang til Aftenposten med mer på nett (student.oslomet.no) via en særavtale med Schibsted Media Group.

  Ordbøker og oppslagsverk

  Via Oria har du tilgang til en rekke ordbøker og oppslagsverk, blant annet Ordnett, Oxford English Dictionary og Encyclopedia Britannica.

 • OsloMets studentoppgaver, filmer, tidsskrifter, rapporter m.m.

  Vitenskapelige artikler, avhandlinger, masteroppgaver m.m.

  I ODA - Open Digital Archive (oda.oslomet.no), OsloMets digitale vitenarkiv finner du et utvalg vitenskapelige artikler, bokkapitler, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver som er skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet. På ansattsidene kan du lese mer om ODA.

  Studentoppgaver, rapportserier m.m.

  I ODA (oda.oslomet.no) finner du også rapportserier, faglige arbeider og studentoppgaver med karakter A eller B, produsert ved OsloMet - storbyuniversitetet. På ansattsidene kan du lese mer om publisering av bacheloroppgaver, faglig arbeid og rapportserier

  Opptak av undervisning, arrangementer m.m.

  FilMet (film.oslomet.no) er OsloMets portal for undervisningsfilm. Her finner du f.eks. filmer som forklarer vanskelige emner og gjør det enklere å studere og repetere. I tillegg kan du finne opptak fra arrangementer o.l. Les mer om FilMet

  Utgivelser av rapporter, utredninger og avhandlinger

  Skriftserien (skriftserien.oslomet.no) utgir rapporter, utredninger og annet med tilknytning til OsloMet. Skriftserien gir også ut ph.d.-avhandlinger med opphav i OsloMets doktorgradsprogrammer etter avtale med kandidater som ønsker videre publisering. På nettsiden kan du bestille trykte utgaver eller laste ned pdf-er. På ansattsidene kan du lese mer om Skriftserien.

  Open Access-tidsskrifter

  OJS (journals.oslomet.no) er publiseringsplattformen for OsloMets vitenskapelige Open Access-tidsskrifter. Les mer om publisering av Open Access-tidsskrift på ansattsidene.

  Digitale læreverk/lærebøker

  Bokskapet (bokskapet.oslomet.no) gir ut helhetlige og nasjonalt rettede digitale læreverk/lærebøker på Open edX-plattformen og i ePub-format. Det skjer med åpen gjenbrukslisens i tråd med det vi kaller PISA-modellen. Tilbudet er gratis og man logger seg inn med FEIDE eller oppretter en personlig konto. Hver enkelt redaktør er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet. Les mer om Bokskapet.

I 2020

Undervisning og veiledning
12266

studenter og ansatte har deltatt på kurs og/eller fått veiledning

Daglige besøk i biblioteket
1528

i løpet av et studieår

Filmer i arkivet FilMet
403292

avspillinger av filmer som er produsert og gjort tilgjengelig i FilMet