English version
Arild Berg

Arild Berg

Kort om

Arild Berg er professor i kunstnerisk utviklingsarbeid innen feltet design, kunsthåndverk og kunst. Hans spesialfelt er produktdesign, arkitektonisk keramikk, metoder for medvirkning og kommunikasjon med bruk av materialestetikk. Han har en doktorgrad i samtidskunst, 'artistic research in public space' fra Aalto University, og en mastergrad i keramisk kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han deltar i forskningsgruppene Design, kultur og bærekraft, Kunst i samfunnet og Collaborative Action Research Network (CARN). Han har vært studieleder for bachelorstudiet på produktdesign. Han arbeider i hovedsak med tverrfaglig profesjonssamarbeid som bidrar til innovasjon og verdiskaping. Han har vært prodekan i forskning og utviklingsarbeid på fakultet for teknologi, kunst og design, for instituttene produktdesign, estetiske fag, bygg- og energiteknikk, informasjonsteknologi og maskin, elektronikk og kjemi. Han var prosjektleder for å etablere det tverrfaglige doktorgradsprogrammet ‘Engineering Science’. Han er koordinator i Norge for Kreativt Europa-prosjektet Craft Hub ledet av irske Carlow Craft Council. Arild Berg er Professor II på Institutt for kunstfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign

Emner

Aksjonsforskning   Tverrfaglig samarbeid   Samtidskunst   Brukermedvirkning i design   Kunst i offentlig rom   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Kunstnerisk forskning   Digital produksjonskultur   Making is thinking   Arkitektonisk keramikk

Land

Brasil   Canada   Finland   Storbritannia og Nord-Irland   Norge

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Jacobsen, Nina Olkowska (2021). A Tool for Promoting Intrinsic Motivation in Teams: A Case Study of Participants’ Motivation During a Design Project. Grierson, Hilary; von Bohemia, Erik; Buck, Lyndon (Red.). DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. Section: Research in Design and Engineering Education Practice. The Design Society.
https://www.designsociety.org/publication/43533/A+...

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Sandtrø, Tengel Aas; Güler, Evin; Carella, Alfredo Raúl; Norvalls, Mali; Haugen Thor, Jenny Helene; Lysebo, Marius (2020). Designing an interdisciplinary course in a makerspace towards collaborative creativity for a sustainable society. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 13.

Pavel, Nenad; Medola, Fausto Orsl; Berg, Arild; Brevik, Birger (2020). Multistable Technologies and Pedagogy for Resilience: A Postphenomenological Case Study of Learning by 3D printing. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 25.
https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/8220...

Berg, Arild; Gulden, Tore; Yazidi, Anis; Mirtaheri, Peyman (2019). Health promoting experiences in urban green space: A case study of a co-design toolkit based on feedbacks from fNIRS, IoT and game probes. Meyer, Jochen (Red.). PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Other Years PERVASIVEHEALTH - EAI 2018 PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Ethics and Malpractice Statement Back to CORE PERVASIVEHEALTH - EAI 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Demos and Posters.

Groth, Camilla; Berg, Arild (2018). Co-creation in professional craft practice. Storni, Christiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 4. Section 14. Experiential Knowledge. s. 1624-1644. Design Research Society.
http://hdl.handle.net/11250/2583349

Lyche, Wenche; Berg, Arild; Andreassen, Kristin (2018). Parametric Design Thinking about Digital and Material Surface Patterns. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Section: Creativity and Innovation in Design and Engineering Education. s. 306-311. The Design Society.
https://www.designsociety.org/download-publication...

Berg, Arild (2018). Participation in hybrid sketching. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.

Disen, Karen; Berg, Arild (2018). Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2581787

Larsson, Helena Katarina; Berg, Arild (2017). Co-creation in Service Design; a Master’s Study on How to Achieve Sustainable Services. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 411-416. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Seiersten, Nils; Berg, Arild (2017). Digital Drawing Demystified: Exploring a Creative Zone of Proximal Development. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 1 - Design Education Practice. s. 50-55. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Lyche, Wenche; Berg, Arild (2017). Empowerment through Product Design: Digital Textile Pattern Design for Grip Development in Healthcare. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 7 - Ethics and Social Issues in Design Education. s. 568-573. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Berg, Arild (2017). Designing a Sense of Place. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Part II, Environments, Chapter 7. s. 89-104. Routledge.
https://www.routledge.com/Design-for-a-Sustainable...

Berg, Arild (2017). Kunsten i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kapittel 18. s. 401-417. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (2017). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. ISBN: 978-1-904670-84-1. 1000 s. The Design Society.

Sandnes, Frode Eika; Medola, Fausto Orsi; Berg, Arild; Rodrigues, Osmar Vicente; Mirtaheri, Peyman; Gjøvaag, Terje (2017). Solving the Grand Challenges Together: A Brazil-Norway Approach to Teaching Collaborative Design and Prototyping of Assistive Technologies and Products for Independent Living. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. kapittel. s. 242-247. The Design Society.

Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (2017). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. ISBN: 978-1-904670-86-5. 1000 s. The Design Society.

Johansen, Linn Victoria; Berg, Arild (2016). The Nature as an Inspiration to Encourage Users to Extend the Life of Packaging. Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Eriksen, Kaare; Kovacevic, Ahmed; Ovesen, Nis; Tollestrup, Christian (Red.). Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering and Product Design Education, Aalborg University, Denmark, 8th-9th September 2016. Chapter 4, Creativity. s. 114-120. The Design Society.

Sivertsen, Arnt Kåre; Berg, Arild (2016). Designing for Small Bathrooms. Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Eriksen, Kaare; Kovacevic, Ahmed; Ovesen, Nis; Tollestrup, Christian (Red.). Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering and Product Design Education, Aalborg University, Denmark, 8th-9th September 2016. Chapter 1, Responding to Social Issues. s. 21-26. The Design Society.

Fossdal, Maria; Berg, Arild (2016). The Relationship Between User and Product: Durable Design Through Personalisation. Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Eriksen, Kaare; Kovacevic, Ahmed; Ovesen, Nis; Tollestrup, Christian (Red.). Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering and Product Design Education, Aalborg University, Denmark, 8th-9th September 2016. Chapter 3, Framing and Alignment of Projects in Design Education. s. 95-101. The Design Society.

Berg, Arild; Rodrigues, Osmar Vicente; Haugen, Sigrid; Puhkan, Urmas; Stoltenberg, Einar; Wettre, Mikkel (2016). Material innovation: case studies of tangible working material in technology, art and design. Boks, Casparus Burghardus; Sigurjónsson, Jóhannes B.; Steinert, Martin; Vis, Anne Carlijn; Wulvik, Andreas (Red.). Proceedings of NordDesign 2016. Collaboration & Creativity. s. 278-287. The Design Society.

Gundersen, Gunnar H; Berg, Arild (2016). Handling innovative transformation processes in public environment. Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Eriksen, Kaare; Kovacevic, Ahmed; Ovesen, Nis; Tollestrup, Christian (Red.). Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering and Product Design Education, Aalborg University, Denmark, 8th-9th September 2016. Kapittel - New Design Paradigms. s. 270-275. The Design Society.

Gulden, Tore; Sjøvoll, Vibeke; Berg, Arild; Hiort af Ornäs, Viktor (2015). What is Black in Black Metal? Elucidating the Darkness in Album Covers through Panofsky's Picture Analysis. Karjalainen, Toni-Matti; Kärki, Kimi (Red.). Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures. SESSION 12: HEAVY METAL, RELIGION, AND BLACK SYMBOLS. s. 483-493.
http://iipc.utu.fi/MHM/Gulden.pdf

Berg, Arild; Gulden, Tore; Hiort af Ornäs, Viktor; Pavel, Nenad; Sjøvoll, Vibeke (2015). The Metal T-shirt: Transmedia Storytelling in Products. Karjalainen, Toni-Matti; Kärki, Kimi (Red.). Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures. SESSION 4: VISUAL CULTURE OF HEAVY METAL. s. 174-184.
http://iipc.utu.fi/MHM/Berg.pdf

Frimpong-Acheampong, Augustine; Berg, Arild (2015). Sculptural cubism in product design : using design history as a creative tool. Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. Innovation. s. 432-437. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2742

Stuler, Håkon; Berg, Arild (2015). Designing for user experience in Nordic skiing. Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. Social Issues. s. 298-303. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2745

Münster, Sunniva; Berg, Arild (2015). Critical design for discussion about public space. Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. Social Issues. s. 292-297. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2743

Søderlund, Marte Furset; Berg, Arild (2015). Slow fashion in the sports apparel industry. Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. Ethics. s. 214-219. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2747

Berg, Arild (2015). The materiality of colour in design education : functional codes and cultural context. Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. Problem Based Learning. s. 530-535. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2748

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig