English version
Jørn Holm-Hansen

Jørn Holm-Hansen

Kort om

Jørn Holm-Hansen er dr. polit., statsviter og Forsker I. Hans akademiske spesialfelt er politikk og forvaltning i Russland, Polen og andre av EUs øst- og sentraleuropeiske medlemsland, samt Vest-Balkan. Innen oppdragsforskning er Holm-Hansen mye brukt som evaluator, særlig av bistand og demokratistøtte.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Land

Litauen   Polen   Russland   Slovakia   Ukraina   Bosnia-Hercegovina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lytovchenko, Artëm; Boiko, Dmitryi; Yashkina, Daria; Holm-Hansen, Jørn (2021). The Discourse of Moderation and Cohesion as an Effective Electoral Tool: Sluha Narodu in Ukraine’s 2019 Parliamentary Campaign. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 5. s. 111-141. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Holm-Hansen, Jørn; Kropp, Sabine (2021). The Regional Diversity of Ukraine: Can Federalization Be Achieved?. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 2. s. 23-53. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Holm-Hansen, Jørn (2020). Vold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk – De nasjonalkonservative utfordres i kjernesak. Tidsskrift for kjønnsforskning .
https://www.idunn.no/tfk/2020/04/vold_i_naere_rela...

Prisiazhniuk, Daria; Holm-Hansen, Jørn (2019). Reforms in the Field of Pensions, Education and Housing, as Portrayed in the Russian Mass Media. Russian Politics . Vol. 4.

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda (2019). Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics . Vol. 4.

Cook, Linda J.; Holm-Hansen, Jørn; Kivinen, Markku; Kuhnle, Stein (2019). Introduction: The Russian welfare state in a time of economic stagnation. Russian Politics . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/1956/23741

Holm-Hansen, Jørn (2017). Child Welfare Policies: Civil Society Contributions Without Return?. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 6. Palgrave Macmillan.

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Climate change adaptation: governance in a fragmented and unsettled policy area. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.

Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Kropp, Sabine (2017). The Russian state as network manager: a theoretical framework. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
http://www.palgrave.com/gb/book/9783319617015

Davies, Jonathan; Holm-Hansen, Jørn; Kononenko, Vadim; Røiseland, Asbjørn (2016). Network governance in Russia: An analytical framework. East European Politics . Vol. 32.

Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn (2014). Protest, pragmatisme eller revansj? Russiske tilnærminger til latvisk minoritetspolitikk :. Nordisk Østforum . Vol. 28.

Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Lund-Iversen, Martin; Aasland, Aadne (2014). Russiske byers kapasitet til klimatilpasning. Eksempelet Arkhangelsk. Nordisk Østforum . Vol. 28.

Holm-Hansen, Jørn (2013). Polen. Bakke, Elisabeth; Berntzen, Einar; Heidar, Knut (Red.). Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Kapittel 18. Universitetsforlaget.

Holm-Hansen, Jørn (2011). “Continuity and Change in Polish Party Politics Since 1989”. ISBN: 978-1780680392. 18 s. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.

Holm-Hansen, Jørn; Myrvold, Trine; Håland, Thomas (2007). Flerkulturelt barnevern – hva vet vi?. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Holm-Hansen, Jørn; Firsov, Mikhail V.; Kristofersen, Lars Bjarne; Malik, Larisa S.; Mardakhaev, Lev V.; Myrvold, Trine (2005). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Holm-Hansen, Jørn (Red.). Placement of Orphans – Russian and Nordic experiences. Chapter 8. s. 62-79.

Holm-Hansen, Jørn (2005). Learning across borders – a framework for analysing «policy transposition». Holm-Hansen, Jørn (Red.). Placement of Orphans – Russian and Nordic experiences. Chapter 2. s. 9-15.

Holm-Hansen, Jørn (2001). Elites at the local level and their application of new policy instruments: The case of pollution and environment in a Russian single-enterprise town. Steen, Anton (Red.). Elites and Democratic Development in Russia. Kapittel.

Holm-Hansen, Jørn (2000). Litauen – også polakkenes land igjen?. Nordisk Østforum .

Holm-Hansen, Jørn (2000). «Internationalisation on the local level in Norway». Jerneck, Magnus; Gidlund, Janerik (Red.). Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions. Chapter 5. s. 77-93. Edward Elgar Publishing.

Holm-Hansen, Jørn (2000). Tre perspektiver på hviterusserne i Polen. Internasjonal Politikk .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig