Forskningsnyheter

Viser: 12 av 25 artikler

Ung trist jente sitter og tenker.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

– Må gjøre mer for ungdom i fattige familier

Ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier, er en oversett gruppe som bør følges opp bedre, ifølge ny rapport.

To hender håndhilser
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Arbeidsliv, samfunn og velferd

Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging

Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater.

Politiet
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Når mening drukner i måling

Hva skjer egentlig med politiets arbeid og motivasjon, når kun det som kan telles regnes med?

Fasader
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere

Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.

Benjamin A. Ward / OsloMet
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Myter stenger synshemma ute

– Arbeidsgjevarar kan ikkje nok om synshemming og vel heller å ikkje tilsetje søkjarar.

Glassgate, arkitektur
Arbeidsliv, samfunn og velferd

– Konflikter må håndteres tidlig

Når følelser trigges blir konflikter vanskelige.

Portrett av mann med bart på et lager
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?

Langt fleire kan jobbe fram til dei blir 70 utan at det går ut over frivillig arbeid eller familieomsorg.

Student og mikroskop
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav.

Arbeidsliv, samfunn og velferd

Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?

Hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer?

Arbeidsliv, samfunn og velferd

– Barnevernet må lytte til Facebook-protester

OsloMet-forsker Edda Stang har forsket på Facebook-gruppene og mener de kan ha viktige innspill til barnevernspolitikken.

To personer som skimtes utenfor en stor glassvegg sett innenfra i operaen i Oslo
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Arbeidsledighet er skadelig for helsa - uansett

Arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land.