English version

Forskningsnyheter

Vis filter Skjul filter

Viser: 12 av 47 artikler

Eldre kvinnelig håndverker

Hevet aldersgrense gir nye muligheter for eldre arbeidstakere

Heving av øvre aldersgrense fra 70 til 72 år har skapt få problemer for arbeidsgiver, viser forskning fra OsloMet.

Smilende barn i mors armer, kledd i vinterklær.

Velger kontantstøtte fordi naboen gjør det

Naboens valg kan ha stor innvirkning på om du mottar kontantstøtte eller sender smårollingen i barnehagen.

Gamle hender som hekler

Kan sensorer og dingser gi eldre verdige liv?

Det blir stadig flere eldre i Norge, og hvordan skal vi ta vare på dem? Forsker er kritisk til troen på at teknologi kan løse utfordringene innen eldreomsorgen.

Fornøyd kvinne på arbeidsplass i samtale to kolleger.

Stadig flere nordmenn har trygg og stabil inntekt

Ny studie fra OsloMet viser at arbeidsmarkedet kanskje ikke er så brutalt likevel.

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Liten nytte av å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Det diskuteres hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tas over av norske universiteter. Ny rapport viser at dette vil kreve store endringer og omfatte svært få, og samfunnsnytten vil trolig være liten.

Flere medium intervjuar Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Debatt: Nav har gløymt helse i jakta på trygdesvindel

Hovudårsaka til at nordmenn i arbeidsfør alder tek imot trygdeytingar er dårleg helse. Men det har tydelegvis Nav gløymt – eller fortrengt – i jakta på trygdesvindel, skriv OsloMet-forskarar.

President Donald Trump

Slik bruker høyreradikale Twitter

Trump er personen som retvitres oftest av høyreradikale, ifølge forskningsprosjekt om hvordan ekstremister bruker sosiale medier.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som snyter seg i tørkepapir.

– Enda flere bør vaksinere seg mot influensa

Både leger og NAV bør anbefale vaksine til de som er i risikogruppene, mener forsker.

Eldre mann og ung mann med en form for psykisk utviklingshemming ler mot hverandre.

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

Kvinne som har kaster høstløv opp i lufta.

Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen

Mange voldsutsatte kvinner har det tøft etter opphold på krisesenter. Nå har NOVA ved OsloMet evaluert tiltaket Ressursvenn, der frivillige stiller opp for å hjelpe de voldsutsatte tilbake til hverdagen.

Mann i rullestol trener armmuskler i et treningapparat.

Når de skadde får komme til orde

Da forskerne fikk tidligere skadde brukere med i forskningen, fikk de ny innsikt i pasientenes behov.

Et eldre ektepar på sykkeltur.

Fem myter om alderdommen

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn?