To studenter i praksis sammen med en pasient.

Ergoterapi, master i helsevitenskap

Masterprogram

I dette studiet lærer du om hvilke tiltak som fremmer aktivitet og samfunnsdeltagelse i befolkningen. Hvordan kan man tilby skreddersydde, målrettede tiltak som gjør det mulig for mennesker å delta i hverdags- og arbeidsliv til tross for nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjon? Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.
Ny master i helsevitenskap fra høsten

OsloMet tilbyr en ny mastergrad i helsevitenskap fra 2021. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse for helsepersonell, rehabilitering og psykisk helsearbeid.

Tre studenter med laptoper på et rundt bord
Masterstudiet i ergoterapi gir deg spesialisert kompetanse

Selma Licina, Maren Høgblad Aas og Linda Minh Le gikk rett fra bachelor til masterstudiet i ergoterapi.

Nyheter

Viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse

- Studentene bidrar til å styrke fagutvikling og forskning. De er med på å sikre at pasienter mottar kunnskapsbaserte ergoterapitjenester.

Portrett av professor Unni Sveen ved OsloMet ute på campus.