International education and development

Master

Masterprogrammet i internasjonal utdanning og utvikling er et utdanningstilbud som gir nødvendig kompetanse for internasjonalt arbeid innen utdanningssektorer i Sør og for å arbeide med internasjonale utviklingsspørsmål i offentlige, multilaterale og frivillige organisasjoner.

For international students, see degree programme description in English full text.

 • Opptakskrav og poeng

  Når du søker må du velge studieretning mellom "Education, Culture and Sustainable Development" eller "Inequality, Power and Change". 

  Studieretning "Education, Culture and Sustainable Development" krever: 

  Enten: 

  • Bachelorgrad i allmenn-/grunnskole-/barnehagelærerutdanning, pedagogikk ellertilsvarende, med 60 studiepoeng fordypning i flerkulturelle eller internasjonaleemner, samfunnsfag eller RLE/religionsstudier. 

  eller

  • Bachelorgrad iutviklingsstudier/andre relevante samfunnsvitenskapelige fag med 60 studiepoengfordypning innen pedagogikk/utdanningsvitenskap.
  Studieretning "Inequality, Power and Change" krever

  Enten:

  • Bachelorgrad i allmenn-/grunnskole-/barnehagelærerutdanning, pedagogikk eller tilsvarende, med 60 studiepoeng fordypning i flerkulturelle eller internasjonale emner, samfunnsfag eller RLE/religionsstudier. 

  eller:

  • Bachelorgrad i utviklingsstudier/andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. 

  Relevante samfunnsvitenskapelige fag omfatter samfunnsgeografi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, historie og områdestudier som dekker utviklingsregioner eller andre utviklingsrelaterte områder.

  Det er krav om gode engelskkunnskaper, se nærmere krav (hioa.no)

  C-Krav 

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. Vi regner om vektet karaktergjennomsnitt til en skala fra 1 til 5, og du må minimum ha gjennomsnittet 2,50. 

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Tidlig opptak
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 15. desember: For søkere fra land utenfor EU/EØS/Sveits.

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak
  • Mars/april: Søkere med søknadsfrist 15. desember.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Dette studiet gir deg kunnskap og innsikt i ulike sosiale og pedagogiske perspektiver som brukes på internasjonale utdanningsspørsmål og sosiale forhold i sør. Den består av fem kurs; noen av dem er felles for alle studenter og andre som tillater spesialisering og grundig studier. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et heltidsstudium over to år.  

  Undervisningen varierer mellom: 

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Presentasjoner
  • Veiledning
  • Samtaler
  • diskusjoner i store eller små grupper
  • skrive essays/ vitenskapelige artikler
  • masteroppgave

  Alle klasser er undervist på engelsk, og masteroppgaven vil også bli skrevet på engelsk. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Veivalg: Utdanning, kultur og bærekraftig utvikling
  Veivalg: Ulikhet, makt og utvikling

  2. studieår

  Veivalg: Utdanning, kultur og bærekraftig utvikling
  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Ulikhet, makt og utvikling
  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Mastergraden gir deg mulighet til å få jobb innen en rekke ulike arbeidsområder. Som student vil du utvikle spesifikk faglig og generell kompetanse som arbeidsgivere søker.  

 • Videre studiemuligheter

Faglig kontaktperson for studieretning Ulikhet, makt og utvikling

Faglig kontaktperson for studieretning Utdanning, kultur og bærekraftig utvikling

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema