English version
Sissel Hovik

Sissel Hovik

Kort om

Utdannet statsviter, med hovedfag fra Universitetet i Oslo i 1986, og Dr. polit grad fra samme sted i 2001. Fra 1986 til 2009 forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2009 som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, og fra mai 2015 professor i organisasjon og ledelse.
Siden 1986 forsket på tema innenfor kommunal organisering og styring, stat-kommuneforholdet og miljøpolitikk, siden 2000 særlig innen områdene desentralisering, styring og iverksetting, lokal forvaltning av naturressurser, og styring og ledelse av og i flernivånettverk.
Underviser innenfor offentlig politikk og administrasjon, samhandlingsledelse og samfunnsvitenskapelig metode.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Miljøvern   Governance   Forholdet mellom stat og kommuner   Kommunal forvaltning og politikk   Flernivåstyring   Samhandlingsledelse   Deltakelse

Regioner

Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Samarbeider med Universidad Complutense de Madrid (de la Fuente), RMIT Melbourne (McShane) og Arbeidsforskingsinstituttet (Reichborn-Kjennerud og Brattbakk) i prosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age. Samarbeider med forskere på NIBR i prosjekter om vannforvaltning. Tilknyttet nordisk nettverk for samfunnsvitenskapelig miljøforskning (NESS) og kommuneforskning (NORKOM)

Vitenskapelige publikasjoner

Legard, Sveinung; Hovik, Sissel (2022). The impact of digital participation on democratic urban governance. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 8. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel (2022). Participation and influence in urban development: Does city e-participation strategy matter?. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 2. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony (2022). Linkages between citizen participation, digital technology and urban development. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 1. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (2022). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. ISBN: 9783030999391. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (2022). The paradox of organizational complexity in urban development: boundary spanners’ handling of citizen proposals. Local Government Studies .

Hovik, Sissel (2019). Integrated Water Quality Governance and Sectoral Responsibility: The EU Water Framework Directive’s Impact on Agricultural Sector Policies in Norway. 18 s. Water . Vol. 11.

Høgmo, Hanne C.; Lorentzen, Helga Ruus; Hovik, Sissel (2019). "... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 95.

Hovik, Sissel; Hongslo, Eirin (2017). Balancing Local Interests and National Conservation Obligations in Nature Protection. The Case of Local Management Boards in Norway. Journal of Environmental Planning and Management . Vol. 60.
http://hdl.handle.net/11250/2451754

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. 25 s. International Journal of Water Governance. Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2489306

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the Gap Between Water Management Networks and Elected Councils?. Journal of Environmental Policy and Planning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3219

Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Zachrisson, Anna; Aasen Lundberg, Aase Kristine (2016). Decentralization of conservation management in Norway and Sweden—different translations of an international trend. Society & Natural Resources . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2368532

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2015). The impact of network management and complexity on multi-level coordination. Public Administration . Vol. 93.
http://hdl.handle.net/10642/2881

Hovik, Sissel; Naustdalslid, Jon; Reitan, Marit; Muthanna, Tone Merete (2014). Adaptation to Climate Change – Professional Networks and Reinforcing Institutional Environments. Environment and Planning. C, Government and Policy . Vol. 33.

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (2014). Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10642/2196

Falleth, Eva; Hovik, Sissel (2013). Regional planlegging i villreinens rike i Setesdalsheiene. Tidsskriftet UTMARK .

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel (2013). EUs vanndirektiv og medvirkning – Erfaringer fra Norge. Kart og Plan . Vol. 73, årg. 106.
http://hdl.handle.net/10642/1792

Aasen Lundberg, Aase Kristine; Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (2013). Hva skjer i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? En forskningsstatus. Tidsskriftet UTMARK .
http://www.utmark.org/utgivelser/pub/2013-1/Lundbe...

Naustdalslid, Jon; Hovik, Sissel; Reitan, Marit (2012). Klimatilpassing i vann- og avløpssektoren. Stat og styring . Vol. 22.

Hovik, Sissel; Sandström, Camilla; Zachrisson, Anna (2010). Management of Protected Areas in Norway and Sweden: Challenges in Combining Central Governance and Local Participation. Journal of Environmental Policy and Planning . Vol. 12.

Hovik, Sissel; Harvold, Kjell; Joas, Marko (2009). New approaches to managing protected areas in the Nordic countries. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 14.

Stokke, Knut Bjørn; Hovik, Sissel (2009). Local coastal zone planning and stakeholder participation in Norway. Moksness, Erlend; Dahl, Einar; Støttrup, Josianne (Red.). Integrated Coastal Zone Management. 21. s. 285-294. Wiley-Blackwell.

Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel (2009). Local government and nature conservation in Norway: decentralisation as a strategy in environmental policy. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 14.
http://dx.doi.org/doi:10.1080/13549830802692849

Hovik, Sissel; Sandström, Camilla (2008). Trender och utmaningar i nordisk naturförvaltning. Sandström, Camilla; Hovik, Sissel; Falleth, Eva Irene (Red.). Omstridd natur : trender & utmaningar i nordisk naturförvaltning. 14. s. 293-316. Boréa Bokförlag.

Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel; Saglie, Inger-Lise (2008). Sämforvaltning av fjällområden i Norge. Omstridd natur. Trender och utmaningar i nordisk naturförvaltning. Camilla Sandström, Eva Falleth og Sissel Hovik. s. 205-223. Boréa Bokförlag.

Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel; Sandström, Camilla (2008). Omstridd natur. Omstridd natur : trender og utmatningar i nordisk naturförvaltning. Camilla Sandtröm, Eva Falleth og Sissel Hovik. s. 13-32. Boréa Bokförlag.

Hovik, Sissel; Stokke, Knut Bjørn (2007). Network governance and policy integration - the case of regional coastal zone planning in Norway. European Planning Studies . Vol. 15.

Hovik, Sissel; Stokke, Knut Bjørn (2007). Balancing Aquaculture with other interests: A study of regional planning as a tool for ICZM in Norway. Ocean and Coastal Management . Vol. 50.

Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel (2007). Local government and nature conservation in Norway. Decentralisation as a strategy for rural sustainable development. Internationalisation of the Environment: The Local Perspective. faglig_bok_institusjon.

Hovik, Sissel; Edvardsen, Morten (2006). Private-Public Partnership: An Exceptional Solution in Nature Conservation in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 11.

Hovik, Sissel; Vabo, Signy Irene (2005). Norwegian Local Councils as Democratic Meta-governors? A study of network established to manage cross-border natural resouces. Scandinavian Political Studies . Vol. 28.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig