English version

Nettverk for forskning om familie

Knallblå dør og vegg rundt med barnetegning malt på. Foto: ToniVC

Forestillinger om «familie» står sentralt i offentlig og politisk diskurs, og i velferdspolitikk og praksis, i Norge og internasjonalt. Mye av forskningen på tvers av fagområder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA innebærer å tenke på «familie», på tvers av ulike temaer, inkludert velferdstjenester, straffesystemet, livsløp- og generasjonsstudier, bolig, migrasjon, barndom og ungdomstid.

Forskningsnettverket samler perspektiver og kunnskap fra denne forskningen på tvers av seksjoner og fagdisipliner ved NOVA.

Målet med forskningsnettverket er å skape en arena for kritisk og kreativ refleksjon rundt familierelaterte temaer ved å «tenke sammen» på tvers av fagdisipliner og seksjoner. I 2023 har vi særlig fokus på metodologiske diskusjoner.

Nettverket er åpent for alle forskere ved NOVA. Vi møtes en gang i måneden og bytter på å presentere og foreslår felles litteratur. Vi deler og diskuterer utvikling av forskning i alle ledd – fra nye ideer til diskusjon om pågående arbeid – og utforsker muligheter for nye samarbeid og kollektive prosjekter om familierelaterte temaer.

Nettverket koordineres av Monica Five Aarset, forsker ved Seksjon for barndom, familie og barnevern, og Janet Boddy, professor ved Child, Youth and Family Studies på Universitetet i Sussex (sussex.ac.uk) og tilknyttet NOVA gjennom seksjonen.

Kontaktperson

  Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...

   Aktuelle forskningsnyheter

   Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
   Familievernet må styrke sitt mangfoldsarbeid for å sikre et likeverdig tjenestetilbud

   Det må organiseres og styres slik at de ansatte har de verktøy som trengs i møte med en mangfoldig befolkning, viser ny studie fra OsloMet.

   Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
   Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

   Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

   Smilende mor og gutt ser i kamera fra sofaen.
   Hvordan skal barna oppdras?

   Skal man holde på foreldrenes tradisjoner eller bryte med dem og bli mer som majoriteten i Norge?

   En alvorlig far bærer sin unge sønn
   Slik gikk det da familievernkontorene stengte dørene under koronavåren

   NOVA-forskere har sett på hvordan nedstengningen påvirket familier med problemer.

   Nygift ektepar omfavner hverandre. Ser ryggen på brudgommen i mørk dress og hendene til bruden som holder en brudebukett.
   Stadig færre ekteskap inngås mellom søskenbarn

   NOVA-forsker Monica Five Aarset ser en tydelig nedgang i ekteskap i nær slekt i Norge. Hun har gjennomgått forskning fra hele Europa.

   Illustrasjonsbilde av skoleelever som sitter og jobber.
   Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

   NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

   Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
   Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

   NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

   Besteforelder og barnebarnet sitt.
   Dagens besteforeldre: På en egotripp eller mer engasjerte enn før?

   Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv.