English version

Senter for profesjonsforskning (SPS)

Vi forsker på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, og politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Vår forskning

Siste vitenskapelige publikasjoner

Grimen-forelesningen

Hvert år inviterer vi en framtredende gjesteforeleser for å minnes professor Harald Grimen

Grimen-forelesningen 2023