En gruppe studenter øver på livreddende førstehjelp på en dukke

Prehospitalt arbeid – paramedic

Bachelorprogram

Som paramedic er du sykehusets forlengede arm, og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Ofte er paramedicen det første eller eneste helsepersonellet pasienter møter, og en paramedic må kunne ta riktige og raske beslutninger i krevende situasjoner.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no).

  Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 58,7
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 51,4

  Opptakskrav

  NB! Du må selv melde deg opp til opptaksprøven.
  Melde deg på til opptaksprøven.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 554

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Du vil lære at teori og praksis går hånd i hånd som paramedic. Det er en krevende utdannelse hvor du får høy faglig kunnskap, godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter og trening i å ta etisk funderte valg i møte med mennesker i en krevende situasjon.

  Arbeidsdagen til en paramedic er variert. Hovedmålet er å yte prehospital helsehjelp til pasienter med plutselig sykdom eller skade eller sykdom. Yrket krever at du har en god fysisk og psykisk tåleevne/robusthet, og at du har god handlekraft og evne til å løse problemer i vanskelige situasjoner.

  Du vil lære hvordan man foretar prehospital diagnostikk (hva er galt med pasienten?), hvordan man overvåker og behandler pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade og hvordan man jobber sammen med andre nødetater og annet helsepersonell.

  I første studieår vil du lære om:
  • Kommunikasjon på en profesjonell og helsefaglig måte
  • Etiske problemstillinger knyttet til medisinsk behandling
  • Kulturell kunnskap relatert til en paramedics hverdag
  • Menneskets anatomi og fysiologi
  • Legemiddellære
  I andre år vil du lære om:
  • De vanligste akuttmedisinske tilstandene
  • Traumatologi – læren om skader og håndtering av disse
  • Ambulanseoperative fagområdet – hvordan man jobber i ambulansetjenesten
  I tredje studieår vil du lære om:
  • Akuttmedisinske problemstillinger og tilstander for særskilt sårbare eller kompliserte pasientgrupper slik som de med sammensatte lidelser, eldre, rusavhengige, m.v.
  • Undersøkelse og behandling av akutt syke og skadde barn
  • Graviditet og fødsel
  • Ambulanseoperativ praksis
  • Paramedic-yrkets kunnskapsgrunnlag gjennom arbeid med bacheloroppgaven.
  • Konflikthåndtering
  • Særskilte akuttmedisinske etiske utfordringer
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap.

  Du vil ha undervisningsformer som:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Studiegrupper
  • Skriftlige oppgaver
  • Observasjonspraksis
  • Simulerings- og ferdighetstrening
  • Kliniske studier

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre.

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også betale for uniform for å bruke på simulerings- og ferdighetsenheten. Uniformen koster omkring 2000 kroner, og kjøpes gjennom universitetet kort tid etter studiestart.

 • Helsekrav

  I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

  For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene får du ikke gjennomført studiet.

  Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  6. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  AMK, legevaktsentral og bil-ambulansetjenesten er hovedarbeidssted etter endt utdanning.

  Du kan også bli kvalifisert til arbeid i

  • andre deler av ambulansetjenesten
  • nødmeldesentralene som medisinsk operatør eller koordinator
  • akuttmottak, legevakt, helsehus og kommunale akuttmedisinske døgnenheter (KAD)
  • forsvaret sin sanitetstjeneste
  • luftambulansetjenesten som redningsmann
  • fergetrafikk som helsepersonell
  • undervisning av ambulansepersonell og annet helsepersonell
 • Praksisplass

  Praksis i bilambulansetjenesten er en naturlig og viktig del av dette studiet og du skal gjennom ca. 40 uker med praksis.

  Det skilles mellom kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening.

  Kliniske studier

  Kliniske studier er veiledet og gjennomføres i ambulansetjenesten i samspill med pasienter og pårørende.

  Observasjonspraksis

  Studenten skal ved endt utdanning ha gjennomført inntil 14 dager observasjonspraksis ved ulike samarbeidende institusjoner. Observasjonspraksis er ikke veiledet, men studenten skal beskrive og reflektere over sine erfaringer.

  Simulerings- og ferdighetstrening

  Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Dette innebærer at studentene øver på og reflekterer over sentrale ferdigheter som kreves av en paramedic.

  Ferdighetstrening og studentøvelser gjennomføres ved universitetets simuleringssenter/øvingspost og i samarbeidende foretak i spesialisthelsetjenesten.

  Les mer om praksis for prehospitalt arbeid – paramedic på student.oslomet.no.

 • Utveksling

  Du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre spennende samarbeidspartnere som paramedicstudent. Få erfaring, kunnskap og minner for livet gjennom utveksling!

  Du kan reise på utveksling i fjerde eller sjette semester.

  Dette er stedene du kan utveksle til:

  • England.
  • Finland.
  • Sverige.

  Se mer informasjon om utveksling på student.oslomet.no.

  Studenthistorier:

  Øyvind Bauge lener seg mot en engelsk ambulansebil iført fult paramedicantrekk. Han smiler fornøyd.

  Rykker ut i Londons gater

  Øyvind har erfaring fra verdens største ambulansetjeneste – etter å ha vært på utveksling i London.

 • Videre studiemuligheter

  En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag. Spesielt relevante masterstudier kan være master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire.

  Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedic (se forøvrig Nasjonal standard for redningsmenn (regjeringen.no)).

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema