Lærer som gir veiledning til to elever som sitter rundt et bord med hver sin laptop.

Digital læringsdesign

Master

Det er et stadig økende behov for lærere med høy kompetanse innen pedagogisk bruk av nye medier. Har du lyst å utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser? Da er dette studiet – som tidligere het IKT-støttet læring – noe for deg.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Det generelle grunnlaget for opptak er fullført ett av følgende utdanningsløp: 

  • 3-årig bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning 
  • 3-årig eller 4-årig lærerutdanning 
  • Annen relevant grad eller utdanningsløp på minimum 3 år

  Utdanningen må inneholde minst 15 studiepoeng (sp) i pedagogikk og 15 sp i digital kompetanse. For søkere som har fullført 3 år av grunnskolelærerutdanningen eller 3-årig barnehagelærerutdanning gir de obligatoriske fagene den nødvendige fordypning. Kravet til digital kompetanse kan også oppfylles ved realkompetanse, eller ved å gjennomføre emnet Digital kompetanse for lærere (DKLH6000). 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,17

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet er først og fremst rettet mot lærere og lærerstudenter som ønsker å spesialisere seg innen IKT-støttet læring. Du blir også kvalifisert for å undervise i informasjonsteknologi i videregående opplæring. 

  Å skape gode læringsprosesser gjennom nye medier krever kunnskap og innsikt fra en rekke fagområder. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap om pedagogikk og IKT, og lærer hvordan disse fagene kan integreres med organisasjonsutvikling. Du utvikler en forståelse for hvordan læring, teknologi og organisasjon påvirker hverandre – noe som er viktig for å tilrettelegge for IKT-basert læring. 

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innen IKT-støttet læring, og kan bruke dette på ulike nivåer i utdanning. Du lærer deg å analysere problemstillinger knyttet til pedagogisk bruk av IKT. 

  Du lærer deg å bruke relevante metoder for forskning knyttet til IKT-støttet læring, og kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. 

  Ferdighetene du opparbeider deg underveis kan du bruke til å utvikle kreative og innovative løsninger for digital læring innen skole, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Du kan kommunisere om faget både med spesialister og allmennheten. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet er et deltidsstudium over fire år, men det er mulig å gjennomføre på kortere tid. Det er modulbasert med en rekke emner à 15 studiepoeng, samt en masteroppgave. 

  Organiseringen av emner er fleksibel - både med tanke på innhold og rekkefølgen de gjennomføres i. Sammen med mentor utarbeider du en individuell plan for studiet ut fra dine kvalifikasjoner og ønsker. 

  Du leverer inn arbeidskrav underveis, i form av fagnotater etter gjennomførte 30, 60 og 75 studiepoeng. 

  Studiet leveres som åpen og fleksibel læring, det vil si en kombinasjon av campusbaserte og nettbaserte studier. Du kan velge å gjennomføre hele studiet som nettstudent. 

  Forelesninger

  20 %

  Prosjekt- og gruppearbeid

  40 %

  Egenstudier

  40 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  1. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer deg for: 

  • Undervisning, forskning og utviklingsarbeid i skolen
  • Arbeid med IKT-støttet læring i offentlig og privat virksomhet (f.eks. kursavdeling, strategiutvikling, utvikling av digitale læremidler)
  • Undervisning i IKT-fag i videregående skole

  Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier/forskerskoler. 

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema