To masterstudenter og en lærer snakker sammen.

Digital læringsdesign

Masterprogram

Det er et stadig økende behov for lærere med høy kompetanse innen pedagogisk bruk av nye medier. Har du lyst å utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser? Da er dette studiet – som tidligere het IKT-støttet læring – noe for deg.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for digital læringsdesign (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Det generelle grunnlaget for opptak er fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • 3-årig bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning
  • 3-årig eller 4-årig lærerutdanning
  • Annen relevant grad eller utdanningsløp på minimum 3 år

  Utdanningen må inneholde minst 15 studiepoeng (stp.) i pedagogikk og 15 stp. i digital kompetanse. For søkere som har fullført 3 år av grunnskolelærerutdanningen eller 3-årig barnehagelærerutdanning gir de obligatoriske fagene den nødvendige fordypning. Kravet til digital kompetanse kan også oppfylles ved realkompetanse, eller ved å gjennomføre emnet Digital kompetanse for lærere (DKLH6000).

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid knyttet til oppgavefeltet digital læringsdesign. Det kan være undervisning i skole eller kursvirksomhet i eller med digitale verktøy, driftsansvar i undervisnings- eller kursbedrift eller liknende. Relevant utdanning er knyttet til oppgavefeltet digital læringsdesign og kan være lærerutdanning, IKT-utdanning kombinert med pedagogisk praksis eller tilsvarende.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,22 (med tilleggspoeng)
  3,14 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6019

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

 • Hva lærer du?

  Studiet er først og fremst rettet mot lærere og lærerstudenter som ønsker å spesialisere seg innen digital læringsdesign. Du blir også kvalifisert for å undervise i informasjonsteknologi i videregående opplæring.

  Å skape gode læringsprosesser gjennom nye medier krever kunnskap og innsikt fra en rekke fagområder. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap om pedagogikk og digitale verktøy, i integrasjon med organisasjonsutvikling. Du utvikler en forståelse for hvordan læring, bruk og utvikling av digitale verktøy og organisasjon påvirker hverandre – noe som er viktig for å tilrettelegge for teknologistøttet læring.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innen digital læringsdesign, på ulike nivåer i utdanning. Du lærer deg å analysere problemstillinger knyttet til teknologistøttet læring. Du lærer deg å bruke relevante metoder for forskning knyttet til digital læringsdesign, og kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Ferdighetene du opparbeider deg underveis kan du bruke til å utvikle kreative og innovative løsninger for digitalt støttet læring innen skole, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Du kan kommunisere om faget både med spesialister og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  3. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet er et deltidsstudium over fire år, men det er mulig å gjennomføre på kortere tid. Det er modulbasert med en rekke emner á 15 studiepoeng, samt en masteroppgave.

  Organiseringen av emner er fleksibel - både med tanke på innhold og rekkefølgen de gjennomføres i. Helt i starten av studiet utarbeider du en individuell plan for studiet ut fra dine kvalifikasjoner og ønsker.

  Du leverer inn arbeidskrav underveis knyttet til hvert enkelt emne og til masteroppgaven, i form av skriftlige og muntlige tekster og presentasjoner, diskusjonsinnlegg og digitale produkter.

  Studiet leveres som åpen og fleksibel læring, det vil si en kombinasjon av campusbaserte og nettbaserte studier. Du kan velge å gjennomføre hele studiet som nettstudent.

  All timeplanlagt undervisning foregår på fredager.

  Forelesninger
  20 %
  Prosjekt- og gruppearbeid
  40 %
  Egenstudier
  40 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer deg for

  • undervisning, forskning og utviklingsarbeid i skolen
  • arbeid med IKT-støttet læring i offentlig og privat virksomhet (f.eks. kursavdeling, strategiutvikling, utvikling av digitale læremidler)
  • undervisning i IKT-fag i videregående skole

  Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier/forskerskoler.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Camilla Sandum sitter og smiler til kanmera, med en bærbar PC i fanget
Gamer, medielærer- og masterstudent!

Hvordan kan lærere bruke teknologien til å skape bedre og mer engasjerende læring? Det hadde Camilla Sandum lyst til å finne ut gjennom sin master i Digital læringsdesign.