Lærer i klasserom. Læreren peker mot kulepunkter på et Smartboard.

Skolerettet utdanningsvitenskap

Master

Har du grunnskolelærerutdanning og vil spesialisere deg innen skolefaglig og pedagogisk arbeid? Dette masterprogrammet har flere fordypningsmuligheter og gir deg kunnskap som er relevant for blant annet undervisning, forskning og ledelse.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Minst treårig allmennlærerutdanning/bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning
  eller annen bachelorgrad, med en fordypning på minst 60 studiepoeng i det faget en søker
  fagfordypning i.
  For opptak til fagfordypning i skolefag kreves minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag.

  For opptak til fagfordypning i begynneropplæring kreves minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk og en påbygging til minst 60 studiepoeng i ett av de to fagene.

  For opptak til profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk kreves minst 60 studiepoeng i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap (PEL).

  Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår i skolefaget/-ene.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Musikk, naturfag, norsk, profesjonspedagogikk, RLE, samfunnsfag, begynneropplæring, spesialpedagogikk: Alle kvalifiserte. 

  Matte: 3,00 

  Kroppsøving: 3,31

   

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet bygger på grunnskolelærerutdanningen og styrker din faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse. Denne kompetansen er relevant for deg som vil jobbe med undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, og faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen. 

  Fordypningen fra grunnutdanningen din danner grunnlaget for videre fordypning i dette masterstudiet.  

  Ved opptak søker du deg inn på ønsket fagfordypning blant skolefagene: 

  • Engelsk
  • KRLE
  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Musikk
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag
  • Begynneropplæring

  Eller blant fordypningene:

  • Profesjonspedagogikk
  • Spesialpedagogikk

  Ved fullført studium behersker du relevant vitenskapsteori og metodologi innen skolerettetutdanningsvitenskap. Du får også fordypet kunnskap innen ditt fagfelt. 

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan bidra med ny forskning innen fagfeltet ditt, samt at du lærer deg å formidle egen og andres forskning med faglig integritet og etisk bevissthet. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et heltidsstudium over to år, men kan også gjennomføres som et deltidsstudium over tre eller fire år. 

  Når du studerer heltid består det første studieåret av de obligatoriske emnene Vitenskapsteori og forskningsmetoder, og Fag, fagdidaktikk og didaktikk.  I tillegg har du to emner i fagfordypningen din. 

  Det andre studieåret skriver du masteroppgave på heltid. 

  Dersom du gjennomfører studiet på tre år, skriver du masteroppgaven det tredje året. 

  Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, og det veksles mellom:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Presentasjoner
  • Samtaler
  • Skriving av fagartikler

  Det forventes at du jobber selvstendig, og du må levere arbeidskrav underveis. 

   

  Egen forskning

  50 %

  Egenstudier

  35 %

  Forelesninger

  10 %

  Veiledning

  5 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk
  Veivalg: Fagfordypning i spesialpedagogikk
  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i KRLE med KRLE-didaktikk
  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk
  Veivalg: Fagfordypning i begynneropplæring
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skolen. 

  Slik kompetanse er relevant for: 

  • Undervisning og veiledning
  • Forskning, forsøk og utviklingsarbeid
  • Faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen
  • Faglig og pedagogisk veiledning

  Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet. Studium og oppgave skal samlet gi kompetanse både til å arbeide med forskning og utviklingsarbeid innen utdanningsfeltet og i andre stillinger der det stilles krav om forskningsmessig kompetanse.  

  Det kan også være grunnlag for opptak til relevante doktorgradsprogrammer. 

 • Praksisplass

  Hvis du er tatt opp på grunnlag av fullført tre år av fireårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7/5-10, så mangler et antall dager praksisopplæring for å få en godkjent fireårig grunnskolelærerutdanning.  

  Da får du tilbud om ti dager praksisopplæring knyttet til fagfordypningen i første år av masterstudiet. 

 • Utveksling

  Studenter som ønsker det, vil ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Et slikt opphold må finne sted etter gjennomført felleskurs og fordypningsemner og i samforståelse med veileder.  

 • Spesielle hensyn

Studenthistorier

Maren står med armene i kort og lener seg mot en murvegg. Hun smiler.
Lærer

Klar for yrkeslivet med kunnskap i bagasjen

Med en fullført mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap, venter et helt nytt kapittel for Maren Elisabeth Norløff.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema