To studenter holder presentasjon

Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Masterprogram

Utdanningen gjør deg godt rustet for ledende stillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom kan du fylle ulike roller i de fleste bransjer og er også kvalifisert for doktorgradsstudier. Velger du profilen regnskap og revisjon oppfyller du utdanningskravene for å søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema