To studenter holder presentasjon

Økonomi og administrasjon – siviløkonom eller statsautorisert revisor

Masterprogram

Mastergrad i økonomi og administrasjon gjør deg godt rustet for ledende stillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom kan du fylle ulike roller i de fleste bransjer og er også kvalifisert for doktorgradsstudier. Velger du profilen regnskap og revisjon tildeles du mastergrad i regnskap og revisjon, og oppfyller utdanningskravene for å søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

  Bachelorutdanningen må tilfredsstille bestemte fagkrav.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen personal eller økonomi i privat eller offentlig virksomhet. Relevant utdanning er juridiske, samfunnsvitenskapelige, og økonomisk-administrative fag samt språkfag. 

  Poenggrenser ved forrige opptak

  4,42 (med tilleggspoeng) / 3,55 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6036

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kunnskap om statistisk metode, modeller og kvantitative data i forskningsprosesser. Du lærer deg å relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg – og bruker det i arbeidet ditt med masteroppgaven.

  Gjennom studiet lærer du deg å analysere strategiske problemstillinger for selskaper. Du forholder deg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og bruker disse når du formulerer faglige resonnementer.

  Ved fullført studie kan du bruke økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder, du kan takle krevende utviklingsprosesser og kommuniserer problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten.

  Du får spesialisert innsikt og avansert kunnskap innen ett av studiets hovedprofiler:

  Finansiell økonomi

  Velger du finansiell økonomi får du avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte. Du lærer deg å analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data

  Strategi, organisasjon og ledelse

  Velger du strategi, organisasjon og ledelse får du kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse. Du lærer deg å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innen personalarbeid og strategiske prosesser i virksomheter.

  Økonomisk analyse

  Velger du økonomisk analyse får du spesialisert innsikt i hvordan ulike markeder fungerer, og kunnskap om økonomiske modeller som forklarer hvordan konsumenter og produsenter tilpasser seg markedet.. Du lærer også om betydningen av naturressurser, pengepolitikk og hvordan oljefondet påvirker norsk økonomi.

  Regnskap og revisjon

  Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke  finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd. Det tas forbehold om endringer i profilen når ny revisorlov vedtas.

  Utdanningen omfatter kjerneområder innenfor revisjon, regnskap og skatterett. Du må ha
  tre års relevant praksis etter utdanning for å oppnå tittelen statsautorisert revisor.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du kan velge hovedprofil i ett av områdene:

  • Finansiell økonomi
  • Strategi, organisasjon og ledelse.
  • Økonomisk analyse
  • Regnskap og revisjon

  I tillegg velger du en støtteprofil blant en av de andre profilene. Oppbyggingen med hovedprofil og støtteprofil sikrer at du blir spesialist og generalist, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

  De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, disse gir forkunnskaper for å gjennomføre fordypningsemner og masteroppgaven senere i studieløpet.

  Du får tildelt veileder til arbeidet med masteroppgaven i 3. semester, og jobber for fullt med masteroppgaven i 4. semester.

  Undervisningsformen i de fleste emnene er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, skriftlige arbeider og presentasjoner. Pensum er hovedsakelig på engelsk, mens undervisningen stort sett foregår på norsk.

  Forelesning

  30 %

  Egenstudier

  40 %

  Oppgaveløsning

  30 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  3. semester
  4. semester
 • Fritak for fag

  Du kan søke fritak for fag dersom du har tidligere har bestått høyere utdanning som dekker deler av innholdet i dette studiet.

  Les mer om fritak for økonomi og administrasjon her.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning.

  Med et masterstudium i økonomi og administrasjon vil du kunne gå inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

 • Utveksling

  Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i 3. semester. Emnene ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen, slik at man sikrer at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. 

 • Videre studiemuligheter

  Avlagt mastergrad i økonomi og administrasjon kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema