Styre, utvalg og fora ved fakultet LUI

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Her er oversikten over fakultetets styre, utvalg og fora.

Instituttråd

Se også