Myndighetsfordeling

Her finner du en oversikt over hvordan universitetet har fordelt ansvar og myndighet på ulike nivå i organisasjonen, mandat for ulike roller og organer, samt henvisning til lovhjemmel.