To kvinner på rådhusplassen i Oslo som bruker tegnspråk i en samtale med hverandre

Norsk tegnspråk

Bachelorprogram

Er du interessert i språk? Vil du ha en jobb der ferdigheter i norsk tegnspråk står sentralt? Kunne du tenke deg å bli tegnspråktolk eller lærer i tegnspråk for voksne? Da har vi utdanningen for deg.

Studiet het tidligere "Tegnspråk og tolking".

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for norsk tegnspråk (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Informasjon kommer snart.

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, blant annet realkompetansesøkere. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 466

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Denne utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Du velger mellom studieretning Tegnspråktolk og studieretning Tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter, kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få verktøy for refleksjon rundt arbeidet som tegnspråktolk eller i undervisning av voksne som skal lære tegnspråk.

  Det første året vil du lære om tegnspråk og tegnspråklige, om språkbruk og kommunikasjon som aktivitet. Du vil også utvikle dine egne ferdigheter i norsk tegnspråk.

  I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen Tegnspråktolking eller Tegnspråkdidaktikk. Det er felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori for begge studieretningene.

  Studieretning tegnspråktolk

  I andre og tredje studieår lærer du å:  

  • tolke mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk (begge veier)
  • tolke, ledsage og beskrive for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming
  • skrivetolke på tastatur 
  • tolke til tegn som støtte for munnavlesning 

  Studieretning tegnspråkdidaktikk 

  I andre og tredje studieår vil du:

  • få større innsikt i tegnspråklingvistikk
  • lære om språktilegnelse for voksne
  • utvikle deg selv som språklærer og veileder for voksne som skal lære seg norsk tegnspråk

  Du vil oppleve å ha undervisning både i klasserom og gjennom digitale språkverktøy. Du får oppgaver og arbeidskrav som skal leveres som video- og/eller lydopptak.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Du vil jobbe i større og mindre grupper og får mye oppfølging og veiledning underveis. 

  Noen av undervisningsformene er:

  • forelesninger
  • samtalebasert undervisning 
  • praktiske øvelser
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  4. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tolking
  3. semester
  4. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tegnspråkdidaktikk
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tolking
  5. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tegnspråkdidaktikk
  5. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Som tegnspråktolk kan du arbeide som frilans eller som fast ansatt, for eksempel ved NAVs tolketjeneste, som finnes i nesten alle norske fylker. Du kan også være tilknyttet grunn- og videregående skoler som har elever som bruker tegnspråk, eller en arbeidsplass som har behov for tegnspråktolk. Oppdragene kan være svært varierte. Det trengs tolk i alle typer situasjoner, som for eksempel i undervisning, rettssaker, teater, på reiser, legebesøk, møter på arbeidsplasser og konferanser i inn- og utland.

  Som lærer i tegnspråk kan du arbeide som underviser i norsk tegnspråk for voksne som vil lære norsk tegnspråk, enten av jobbmessige, personlige eller familierelaterte årsaker. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være Statped, døveforeninger, Signo og andre virksomheter som tilbyr tegnspråkopplæring.  

 • Praksisplass

  Studiet har 12 uker med veiledet, variert og vurdert praksis. 3 uker i andre studieår og 9 uker i tredje studieår.

  Praksisopplæringen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt ressurssenter for døvblinde (Eikholt), NAV Tolketjenester og andre institusjoner som formidler tolketjeneste, samt enkelte frilanstolker.

  Studentene må påregne lengre reisevei/opphold borte fra hjemmet i disse periodene.

  Les mer om praksis i programplanen til tegnspråk og tolkning.

   

 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling i det femte semesteret.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Tegnspråkutdanninger ved OsloMet

  Årsstudium i tegnspråk

  Et årsstudium i tegnspråk ved OsloMet gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk. Du vil også få et grunnlag for å kunne søke opptak på en av våre utdanninger der målet er å arbeide profesjonelt med og på norsk tegnspråk.

  Utdanninger for profesjonelt arbeid med og på tegnspråk

  Bachelor i norsk tegnspråk

  Du velger mellom disse studieretningene:

  • tegnspråktolk
  • tegnspråkdidaktikk

  Grunnskolelærerutdanning

  Vil du bli lærer i tegnspråk for grunnskoleelever? Da kan du velge noen av tilbudene på lærerutdanningen. Du kan søke grunnskolelærerutdanning og velge 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk i første syklus (første til tredje år).

  Hvis du velger 60 studiepoeng i tegnspråk, vektlegges utvikling av dine egne språkferdigheter i norsk tegnspråk og kunnskap om tegnspråkliges historie, kultur og identitet.

  Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever vil stå sentralt.

  Etter at du har tatt 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk, kan du fordype deg videre i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i lærerutdanningens andre syklus (fjerde og femte år).

 • Videre studiemuligheter

  Studieretning tegnspråkdidaktikk vil ha tilstrekkelige studiepoeng i lingvistiske emner til å kunne søke opptak på masterutdanninger i lingvistikk.

 • Spesielle hensyn

Faglig kontaktperson

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Aarabi, med blått OsloMet-mundbind på, viser holder hendene opp og viser et tegnspråktegn.
Aarabi blir tegnspråktolk fordi hun ønsker å jobbe med mennesker og kommunikasjon

Interesse for språk fikk Aarabi Manojkumar til å søke seg inn på bachelorstudiet i tegnspråk og tolking.

Marthe står foran kameraene i et studio på NRK.
Marthe snakker med hendene

Med en bachelorgrad i tegnspråk og tolking har Marthe Ødegård Olsen en variert hverdag.