English version
Mia Vabø

Mia Vabø

Kort om

Forskningsområde: Helse- og velferdstjenester. Skiftende styringstrender, organisering, styring, ledelse og konsekvenser for ansattes arbeidshverdag. Komparativ velferdsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg   Sykehjem   Tverrprofesjonelt samarbeid   Omsorgstjenester   Velferdens organisering   Styringstrender   Samskaping   Omsorgsideologi   Hverdagsrehabilitering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Mia; Zechner, Minna; Stranz, Anneli; Graff, Lea; Sigurveig, Sigurdadottir (2022). s Nordic elder care facing a (new) collaborative turn?. Social Policy & Administration .

Øye, Christine; Norvoll, Reidun; Vabø, Mia (2021). 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres. Ageing & Society .
https://hdl.handle.net/11250/2833200

Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (2021). Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. 10 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Drange, Ida; Vabø, Mia (2021). A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Vabø, Mia (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster- hverdagsrehabilitering som eksempel. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Kapittel 3. s. 69-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vabø, Mia (2018). Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.
https://www.idunn.no/sok#?q=Vab%C3%B8&j=tidsskrift...

Vabo, Signy Irene; Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/10642/3494

Næss, Anders; Fjær, Eivind Grip; Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine . Vol. 150.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig