Tre studenter som diskuterer med hverandre rundt et bord

Tolking i offentlig sektor

Bachelorprogram

Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema