English version
Eivind Falkum

Eivind Falkum

Forskningsprosjekter

  • Bedriftsdemokrati 2.0

    I dette FOU-prosjektet undersøker AFI, i samarbeid med AKER BP, hvordan selskapets bedriftsdemokratiske ordninger praktiseres i dag.

  • Medbestemmelsesbarometeret

    AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

  • Norsk Ledelsesbarometer

    Norsk Ledelsesbarometer ble etablert i 2008. Formålet med barometeret er å følge med på nye organisasjons- og ledelsestrender, samt undersøke om og på hvilke måter de slår ut i Ledernes medlemsgrupper.

Vitenskapelige publikasjoner

Falkum, Eivind (2020). Makt og opposisjon i arbeidslivet. Maktforskyvninger fra 1900 til 2020. ISBN: 978-82-02-63542-8. 258 s. Cappelen Damm Akademisk.

Bygdås, Arne; Falkum, Eivind (2019). Samarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøya. Beta . Vol. 33.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Closure: the end of the story?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ending. s. 359-363. Routledge.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Hvid, Helge Søndergaard (2019). Democracy at work. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 3. s. 49-66. Routledge.

Falkum, Eivind; Hvid, Helge Søndergaard; Hansen, Per Bonde (2019). The peculiar history of Nordic working life. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 2. s. 30-46. Routledge.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind; STEEN, Arild Henrik (2019). Nordic working life, shaped through conflicts and compromises. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 1. s. 9-29. Routledge.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ISBN: 9780815387237. 378 s. Routledge.

Falkum, Eivind (2015). Institutionalization and Dynamic Change of Institutions - the Basic Agreement and Tripartite Structures in Norway. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. chapter 4. s. 56-76. De Gruyter Open.

Falkum, Eivind; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 8. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig