English version
Margreth Grotle

Margreth Grotle

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • MI-NAV

    Har Motiverende Intervju (MI) effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV.

Vitenskapelige publikasjoner

Bråten, Lars Christian Haugli; Grøvle, Lars; Wigemyr, Monica; Wilhelmsen, Maja; Gjefsen, Elisabeth; Espeland, Ansgar; Haugen, Anne Julsrud; Skouen, Jan Sture; Brox, Jens Ivar; Zwart, John Anker Henrik; Storheim, Kjersti; Ostelo, Raymond WJG.; Grotle, Margreth (2022). Minimal important change was on the lower spectrum of previous estimates and responsiveness was sufficient for core outcomes in chronic low back pain. Journal of Clinical Epidemiology . Vol. 151.

Vigdal, Ørjan Nesse; Storheim, Kjersti; Killingmo, Rikke Munk; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth (2022). The one-year clinical course of back-related disability and the prognostic value of comorbidity among older adults with back pain in primary care. Pain .

BANITALEBI, HASAN; Aaen, Jørn Ståle; Storheim, Kjersti; Negård, Anne; Myklebust, Tor Åge; Grotle, Margreth; Hellum, Christian; Espeland, Ansgar; Anvar, Masoud D; Indrekvam, Kari; Weber, Clemens; Brox, Jens Ivar; Brisby, Helena; Hermansen, Erland (2022). A novel MRI index for paraspinal muscle fatty infiltration: reliability and relation to pain and disability in lumbar spinal stenosis: results from a multicentre study. European Radiology Experimental . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10852/94630

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse; Kretz, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth (2022). Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: Findings from the BACE-N cohort study. BMJ Open . Vol. 12.

Killingmo, Rikke Munk; Chiarotto, Alessandro; van der Windt, Danielle; Storheim, Kjersti; Bierma-Zienstra, Sita; Småstuen, Milada Cvancarova; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse; Koes, Bart W.; Grotle, Margreth (2022). Modifiable prognostic factors of high costs related to healthcare utilization among older people seeking primary care due to back pain: an identification and replication study. BMC Health Services Research . Vol. 22.

Edlund, Klara; Sundberg, Tobias; Johansson, Fred; Onell, Clara; Rudman, Ann; Holm, Lena W; Grotle, Margreth; Jensen, Irene; Côté, Pierre; Skillgate, Eva (2022). Sustainable UNiversity Life (SUN) study: protocol for a prospective cohort study of modifiable risk and prognostic factors for mental health problems and musculoskeletal pain among university students. BMJ Open . Vol. 12:e056489.

Ingebrigtsen, Tor; Guldhaugen, Kristel Ailin; Kristiansen, Jon-André; Kloster, Roar; Grotle, Margreth; Solberg, Tore (2022). Nakkekirurgi i Helse Nord 2014-18. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 142.
https://hdl.handle.net/10037/26720

Rysstad, Tarjei Langseth; Grotle, Margreth; Aasdahl, Lene; Hill, Jonathan C.; Dunn, Kate M.; Tingulstad, Alexander; Tveter, Anne Therese (2022). Stratifying workers on sick leave due to musculoskeletal pain: Translation, cross-cultural adaptation and construct validity of the Norwegian Keele STarT MSK tool. Scandinavian Journal of Pain .

Mjåset, Christer; Zwart, John Anker Henrik; Kolstad, Frode; Solberg, Tore; Grotle, Margreth (2022). Clinical improvement after surgery for degenerative cervical myelopathy; A comparison of Patient-Reported Outcome Measures during 12-month follow-up. PLOS ONE . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10852/94940

Kjønø, Lise Grethe; Killingmo, Rikke Munk; Vigdal, Ørjan Nesse; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti (2022). Assessing physical workload among people with musculoskeletal disorders: validity and reliability of the physical workload questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig