English version
Hanne Torjusen

Hanne Torjusen

Kort om

Hanne Torjusen har arbeidet ved SIFO siden januar 1997. Hun er utdannet ernæringsfysiolog ved Ernæringslinjen, Universitetet i Oslo, med særlig vekt på samfunnsrettet ernæring (cand.scient. 1996). Hun har arbeidet med forskningsprosjekter om mat i sammenheng med bl.a. økologi, bærekraftighet, helse og ernæring, tillit, og samfunnsdeltakelse gjennom matrelasjoner. Flere av prosjektene har vært flerfaglige av karakter, og de har omfattet både kvalitative og kvantitative tilnærminger. For tiden arbeider hun med sitt doktorgradsprosjekt knyttet til Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som ledes av Folkehelseinstituttet. Doktorgradsprosjektet undersøker bruk av økologisk mat blant de gravide kvinnene som deltar i MoBa, og mulige helseeffekter for mor og barn.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Torjusen, Hanne ; Vittersø, Gunnar (2023). Sustainability conventions in a local organic consumer cooperative in Norway: Hope and trouble of participants. Morrow, Oona; Veen, Esther; Wahlen, Stefan (Red.). Community Food Initiatives A Critical Reparative Approach. s. 117-134. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003195

Liu, Buyun; Curl, Cynthia L.; Brantsæter, Anne Lise; Torjusen, Hanne ; Sun, Yangbo; Du, Yang; Lehmler, Hans-Joachim; Balentine, Annica; Snetselaar, Linda G.; Bao, Wei (2022). Perspective: Organic food consumption during pregnancy and the potential effects on maternal and offspring health. 9 s. Advances in Nutrition. Vol. 14.
https://doi.org/10.1016/j.advnut.2022.11.001

Vittersø, Gunnar ; Torjusen, Hanne ; Laitala, Kirsi ; Tocco, Barbara; Biasini, Beatrice; Csillag, Peter; Duboys de Labarre, Matthieu; Lecoeur, Jean-Loup; Maj, Agnieszka; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Menozzi, Davide; Török, Áron; Wavresky, Pierre (2019). Short Food Supply Chains and Their Contributions to Sustainability: Participants’ Views and Perceptions from 12 European Cases. Sustainability. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/su11174800

Brantsæter, Anne Lise; Torjusen, Hanne ; Meltzer, Helle Margrete; Papadopoulou, Eleni; Hoppin, Jane A; Alexander, Jan; Lieblein, Geir; Roos, Gun ; Holten, Jon Magne; Swartz, Jackie; Haugen, Margaretha (2016). Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). 32 s. Environmental Health Perspectives. Vol. 124.
https://doi.org/10.1289/ehp.1409518

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Alexander, Jan; Bakketeig, Leiv Sigmund; Lieblein, Geir; Stigum, Hein; Næs, Tormod; Swartz, Jackie; Holmboe-Ottesen, Gerd; Roos, Gun ; Meltzer, Helle Margrete (2014). Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption: results from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. 11 s. BMJ Open. Vol. 4.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006143

Olsen, Sjurdur Frodi; Birgisdottir, Bryndis Eva; Halldorsson, Thorhallur Ingi; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Torjusen, Hanne ; Petersen, Sesilje B; Strøm, Martin; Meltzer, Helle Margrete (2014). Possibilities and considerations when merging dietary data from the world's two largest pregnancy cohorts: The Danish National Birth Cohort and the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 93.
https://doi.org/10.1111/aogs.12513

Torjusen, Hanne ; Lieblein, Geir; Næs, Tormod; Haugen, Margaretha; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise (2012). Food patterns and dietary quality associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway. BMC Public Health. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-612

Kjærnes, Unni ; Torjusen, Hanne (2012). Beyond the Industrial Paradigm? : Consumers and Trust in Food. Spaargaren, Gert; Oosterveer, Peter; Loeber, Anne (Red.). Food Practices in Transition : Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity. s. 86-106. Routledge.

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Lieblein, Geir; Stigum, Hein; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd; Meltzer, Helle Margrete (2010). Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway. BMC Public Health. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-775

Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Samuelsen, Sven Ove; Torjusen, Hanne ; Trogstad, Lill-Iren Schou; Alexander, Jan; Magnus, Per; Meltzer, Helle Margrete (2009). A dietary pattern characterized by high intake of vegetables, fruits, and vegetable oils is associated with reduced risk of preeclampsia in nulliparous pregnant Norwegian Women. Journal of Nutrition. Vol. 139.
https://doi.org/10.3945/jn.109.104968

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig