English version
Hans Christian Sandlie

Hans Christian Sandlie

Kort om

Hans Christian Sandlie er forskningsleder ved NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier. Han har en doktorgrad (Dr.polit.) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser består blant annet av bolig, livsløpsdynamikk, overgangen fra ungdom til voksen, familieoverføringer, sosial ulikhet og migrasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Livsløp   Boligkarrierer   Familieoverføringer

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet   Organisasjonsutvikling

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2021). Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 4.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2021). The welfare state and family. Intergenerational tensions and solidarity within the housing sector. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 6. s. 96-119. Routledge.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2018). Chapter 5: Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state. Searle, Beverly A. (Red.). Generational Interdependencies: The Social Implications for Welfare. kapittel 5. s. 103-122. Vernon Press.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2017). The Social Homeownership Model - the case of Norway. Critical Housing Analysis . Vol. 4.

Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar (2017). Et velfungerende leiemarked?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 20.

Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (2016). "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

Sandlie, Hans Christian; Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 1.. Kapittel 8. s. 179-201. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Lars; Sandlie, Hans Christian (2015). Housing Market and Family Relations in a Welfare State. Critical Housing Analysis . Vol. 2.

Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Hammer, Torild; Hyggen, Christer (Red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 9. s. 167-182. Gyldendal Akademisk.

Sandlie, Hans Christian (2011). Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? :. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 11.

Sandlie, Hans Christian; Helset, Anne; Lauvli, Marit (2008). Mobile pensjonister og transnasjonal eldreomsorg. Daatland, S. O. (Red.). Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. 3.2 Sosiale identiteter. s. 164-168. Fagbokforlaget.

Sandlie, Hans Christian (2008). Ungdommens boligønsker – kulturelle, strukturelle, rasjonelle?. Regionale Trender .

Sandlie, Hans Christian; Helset, Anne; Lauvli, Marit (2005). Jubilados noruegos en España: Perspectivas de una cuarta edad para personas de la tercera edad. Rodriguez, Vicente Rodriguez; Diaz, Maria Angeles Casado; Huber, Andreas (Red.). La Migracion De Europeos Retirados En Espana. Kapittel 7. s. 167-194. Departamento de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Sandlie, Hans Christian (2005). New life courses and postponed timing of home establishment. Open House International . Vol. 30.

Sandlie, Hans Christian (1997). Zoo-TV: Med ironi som strategi. Sosiologisk Årbok . Vol. 2.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig