English version
Pål Strandbakken

Pål Strandbakken

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi ; Løvbak Berg, Lisbeth ; Strandbakken, Pål (2023). Why won’t you complain? Consumer rights and the unmet product lifespan requirements. Niinimäki, Kirsi; Cura, Kirsti (Red.). PROCEEDINGS 5th PLATE Conference. s. 563-568. Aalto University.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1367-9

Strandbakken, Pål (2021). Forbrukeransvar og samfunnsansvar for miljøet. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. s. 531-563. Fagbokforlaget.

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Throne-Holst, Harald ; Strandbakken, Pål (2020). Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry. Journal of Cleaner Production. Vol. 282.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125349

Amilien, Virginie ; Tocco, Barbara; Strandbakken, Pål (2019). At the heart of controversies: Hybrid forums as an experimental multi-actor tool to enhance sustainable practices in localized agro-food systems. British Food Journal.
https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2018-0717

Borch, Anita ; Strandbakken, Pål (2019). User Involvement of People with Mild Disabilities in Technology Innovations: Does It Make a Difference?. Social Inclusion. Vol. 7.
https://doi.org/10.17645/si.v7i1.1597

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde Anine Rydal ; Throne-Holst, Harald ; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption . s. 1003-1016. Institute for Sustainability Science and Technology, Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (ISST-UPC).

Strandbakken, Pål (2018). The Study of Consumption i Sociology – Beyond Utility Theory. Leiulfsrud, Håkon; Sohlberg, Peter (Red.). Concepts in Action. Conceptual Constructionism.. s. 136-150. Brill Academic Publishers.
https://doi.org/10.1163/9789004314207_009

Strandbakken, Pål (2017). Consumer complaint deadlines and product durability: the role of law and regulation. Bakker, Conny; Mugge, Ruth (Red.). PLATE: Product Lifetimes And The Environment. s. 382-386. IOS Press.
https://doi.org/10.3233/978-1-61499-820-4-382

Strandbakken, Pål (2016). Produktlevetid og produktkvalitet som redusert forbruk?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. s. 185-194. Novus Forlag.

Strandbakken, Pål (2016). Weber's Ideal Types: A Sociological Operation between Theory and Method. Sohlberg, Peter Anders; Leiulfsrud, Håkon (Red.). Theory in Action. Theoretical Constructionism. s. 59-71. Brill|Nijhoff.
https://doi.org/10.1163/9789004314184_005

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig