Forskningsgrupper og nettverk

OsloMet har mykje forsking på barn og unge. Her finn du ei oversikt over relevante forskningsprosjekt og -miljø.

OsloMet har forskingsgrupper innanfor mange tema som gjeld barn og unge - skule, arbeidsliv, fritid, velferdstenester, utanforskap og marginalisering. Universitetet har også større forskingsnettverk som går på tvers av institusjonen