English version
Espen Dahl

Espen Dahl

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Saltkjel, Therese; Dahl, Espen (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Thomas; Dahl, Espen (2020). Social assistance dynamics in Norway revisited: A two‐decade prospective study of trajectories of young social assistance recipients. 14 s. International Journal of Social Welfare .

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (2020). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/82555

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Dahl, Espen; Wel, Kjetil A. van der (2019). Policies of Reducing the Burden of Occupational Hazards and Disability Pensions. Bültmann, Ute; Siegrist, Johannes (Red.). Handbook of disability, work and health. Chapter. s. 1-20. Springer Nature.

Heggebø, Kristian; van der Wel, Kjetil A.; Dahl, Espen (2019). Does social capital matter more when health status is poor? Labour market attachment among long-term recipients of social assistance in Norway. European Journal of Social Work .

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete (2019). Inntekt og helse: En diskusjon om absolutt og relativ inntekt. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 13. s. 267-285. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig