English version
Inger Utne

Inger Utne

Kort om

Inger Utne er sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D. grad fra medisinsk fakultet fra UiO. Hun er ansatt som professor, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco. Ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid under veiledning av Professor Christine Miaskowski i 2007-2008. Siden den tid fortsatt med forskersamarbeid. Arbeider med kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter og symptomlindring, spesielt hos voksne og eldre pasienter som lever med kreft eller der hvor livet går mot slutten. Er prosjektleder for prosjektet «Kognitive og fysiske endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi». En stipendiat og flere masterstudenter er knyttet til dette prosjektet. Veileder kreftsykepleierstudenter på masternivå.

Fagområder

Emner

Kognitiv funksjon   Kreftsykepleie   Fysisk funksjon   Eldre Kreftpasienter

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases . Vol. 22.

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine Seel; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (2021). Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy. 12 s. Nursing Open .
https://hdl.handle.net/10037/23351

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54:102033.

Gaudernack, Henrik; Hareide, Martine; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Utne, Inger (2021). Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54.

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2770621

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Torstveit, Ann Helen; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine; Vistad, Ingvild; Miaskowski, Christine; Utne, Inger (2021). Distinctions Between Self-Report and Performance-Based Measures of Physical Function in Older Patients Prior to Chemotherapy. Cancer Nursing . Vol. 44.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Lilleskare Sørensen, Hege; Schjølberg, Tore Kr.; Småstuen, Milada Cvancarova; Utne, Inger (2020). Social support in early-stage breast cancer patients with fatigue. BMC Women's Health . Vol. 20.

Utne, Inger; Cooper, Bruce A.; Ritchie, Christine; Wong, Melissa; Dunn, Laura B.; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Hammer, Marilyn J; Paul, Steven M.; Levine, John D.; Conley, Yvette P; Kober, Kord M; Miaskowski, Christine (2020). Co-occurence of decrements in physical and cognitive function is common in older oncology patients receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing .

Solvik, Elena; Ytrehus, Siri; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine (2019). Pain, fatigue, anxiety and depression in older home-dwelling people with cancer. Nursing Open . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2646742

Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. 22 s. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2627102

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven; Wong, Melisa L.; Conley, Yvette P.; Cooper, Bruce A.; Levine, John D.; Miaskowski, Christine (2019). Co-occuring symptoms in older oncology patients with distinct attentional function profiles. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 41.

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Cooper, Bruce A.; Mastick, Judy; Mazor, Melissa; Wong, Melisa; Paul, Steven M.; Conley, Thierry Jahan; Jahan, Thierry; Ritchie, Christine; Levine, John D.; Miaskowski, Christine (2018). Distinct attentional function profiles in older adults receiving cancer chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 36.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies . Vol. 84.

Utne, Inger; Småstuen, Milada Cvancarova; Nyblin, Ulla (2018). Pain Knowledge and Attitudes Among Nurses in Cancer Care in Norway. Journal of Cancer Education .

Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodriguez-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (2017). Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI). Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10037/12117

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics . Vol. 17.

Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv (2017). Associations between Pain and Quality of Life in Severe Dementia: A Norwegian Cross-Sectional Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra . Vol. 7.

Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community . Vol. 26.

Utne, Inger; Grov, Ellen Karine (2016). Livskvalitet og smerte hos kreftpasienter. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 7. s. 92-108. Gyldendal Akademisk.

Erichsen, Torunn; Røkholt, Gro; Utne, Inger (2016). Kunnskapsbasert praksis i sykepleierudanningen - en litteraturgjennomgang. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2016/02/kunnskapsb...

Utne, Inger; Leegaard, Marit; Røkholt, Gro (2015). Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10642/2896

Leegaard, Marit; Valeberg, Berit Taraldsen; Haugstad, Gro Killi; Utne, Inger (2014). Survey of pain curricula for Healthcare Professionals in Norway. Vård i Norden . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10642/2557

Utne, Inger; Miaskowski, Christine; Paul, Steven M; Rustøen, Tone (2013). Association between hope and burden reported by family caregivers of patients with advanced cancer. Supportive Care in Cancer . Vol. 21.

Utne, Inger; Miaskowski, Christine; Bjordal, Kristin; Paul, Steven M.; Rustøen, Tone (2010). The Relationships between Mood Disturbances and Pain, Hope, and Quality of Life in Hospitalized Cancer Patients with Pain on Regularly Scheduled Opioid Analgesic. Journal of Palliative Medicine . Vol. 13.

Utne, Inger; Miaskowski, Christine; Bjordal, Kristin; Paul, Steven M.; Jakobsen, Gunnhild; Rustøen, Tone; Rustoen, T (2009). Differences in the Use of Pain Coping Strategies Between Oncology Inpatients with Mild vs. Moderate to Severe Pain. Journal of Pain and Symptom Management . Vol. 38.

Utne, Inger; Miaskowski, Christine; San, C; Bjordal, Kristin; Cooper, Bruce A; Valeberg, Berit Taraldsen; Rustøen, Tone; Rustoen, T (2009). Confirmatory Factor Analysis of the Coping Strategies Questionnaire-Revised in Samples of Oncology Outpatients and Inpatients with Pain. The Clinical Journal of Pain . Vol. 25.

Utne, Inger; Miaskowski, Christine; Bjordal, Kristin; Paul, Steven M.; Jakobsen, Gunnhild; Rustøen, Tone (2008). The relationship between hope and pain in a sample of hospitalized oncology patients. Palliative & Supportive Care . Vol. 6.

Utne, Inger; Rustøen, Tone (2008). Smerter og håp - ved kreftrelaterte smerter. Rustøen, Tone; Wahl, Astrid Klopstad (Red.). Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet. 17. s. 325-339. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig