English version
Laura Terragni

Laura Terragni

Kort om

Laura Terragni er førsteamanuensis og leder spesialisering i samfunnseræring ved masterprogrammet i helsevitenskap. I de siste årene har hun jobbet med flere prosjekter knyttet til matvaner blant innvandrere og for å forbedre mattilbudet på ulike arenaer. Hun har ledet den første undersøkelsen i Norge om matsikkerhet blant asylsøkere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Ernæring   Sosiologi

Emner

Matsosiologi   Helsekommunikasjon   Migrasjonshelse   Forebyggende helsearbeid

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Terragni, Laura; Rossi, Alessio; Miscali, Monica; Calogiuri, Giovanna (2022). Self-Rated Health Among Italian Immigrants Living in Norway: A Cross-Sectional Study. Frontiers In Public Health . Vol. 10.

Mauer, Sandra; Torheim, Liv Elin; Terragni, Laura (2022). Children’s Participation in Free School Meals: A Qualitative Study among Pupils, Parents, and Teachers. Nutrients . Vol. 14.

Dogan, Elisabeth Irene Karlsen; Terragni, Laura; Raustøl, Anne (2022). Human rights and nutritional care in nurse education: lessons learned. Nursing Ethics .

Terragni, Laura; Raustøl, Anne (2022). Human rights and nutritional care in nurse education: lessons learned. Nursing Ethics .

Terragni, Laura; Raustøl, Anne (2022). Human rights and nutritional care in nurse education: lessons learned. Nursing Ethics .
https://hdl.handle.net/11250/2996052

Løvhaug, Anne Lene; Granheim, Sabrina Ionata De Oliveira; Djojosoeparto, Sanne K.; Harrington, Janas M.; Kamphuis, Carlijn B.M.; Poelman, Maartje; Roos, Gun; Sawyer, Alexia; Stronks, Karien; Torheim, Liv Elin; Twohig, Cliona; Vandevijvere, Stefanie; van Lenthe, Frank J; Terragni, Laura (2022). The potential of food environment policies to reduce socioeconomic inequalities in diets and to improve healthy diets among lower socioeconomic groups: an umbrella review. BMC Public Health .
https://hdl.handle.net/11250/2984426

Granheim, Sabrina Ionata; Løvhaug, Anne Lene; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin; Thurston, Miranda (2021). Mapping the digital food environment: A systematic scoping review. Obesity Reviews . Vol. 23.

Terragni, Laura; Henjum, Sigrun (2021). Patire la fame nella culla del welfare. Uno studio sulla sicurezza alimentare dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza norvegesi. Mondi Migranti.
https://hdl.handle.net/11250/2977845

Rieger, Erin Yildirim; Terragni, Laura; Czapka, Elzbieta (2021). Experiences and perceptions of body weight among Turkish immigrant women in Norway. International Journal of Migration, Health and Social Care . Vol. 17.

Henjum, Sigrun; Groufh-Jacobsen, Synne; Aakre, Inger; Terragni, Laura (2021). Life-course perspectives of milk consumption among young Norwegian women and their knowledge of milk as a source of iodine: a qualitative study. 9 s. Food & Nutrition Research . Vol. 65.
https://hdl.handle.net/11250/2838226

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig