English version
Nina Gram Garmann

Nina Gram Garmann

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Kognitiv lingvistikk   Barnespråk   Språkendring   Språktilegnelse   Norsk språk   Fonologi   Språkhistorie   Norrønt   Babling

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Romøren, Anna Sara H. ; Garmann, Nina Gram ; Tkachenko, Elena (2023). Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. Nordisk barnehageforskning.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.310

Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Kleppe, Rasmus ; Garmann, Nina Gram ; Bjørnestad, Elisabeth (2023). Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.293

Holm, Elisabeth ; Hansen, Pernille ; Romøren, Anna Sara H. ; Garmann, Nina Gram (2023). The Norwegian CDI-III as an assessment tool for lexical and grammatical development in preschoolers. Frontiers in Psychology. Vol. 14.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1175658

Miezskowska, Karolina; Krajewski, Grzegorz; Sobota, Krzysztof; Dynak, Agnieszka; Kolak, Joanna; Krysztofiak, Magdalena; Lukomska, Barbara; Łuniewska, Magdalena; Garmann, Nina Gram ; Hansen, Pernille ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Simonsen, Hanne Gram; Alcock, Katie; Katsos, Napoleon; Haman, Ewa (2022). Parental Report via a Mobile App in the Context of Early Language Trajectories: StarWords Study Protocol. 18 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19053067

Garmann, Nina Gram ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Tkachenko, Elena (2021). Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10852/89147

Tkachenko, Elena ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. 13 s. Journal of Home Language Research. Vol. 4.
https://doi.org/10.16993/jhlr.41

Garmann, Nina Gram ; Hansen, Pernille ; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth ; Tengesdal, Eirik ; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology. Vol. 12.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.688002

Garmann, Nina Gram ; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille ; Holm, Elisabeth ; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language. Vol. 48.
https://doi.org/10.1017/S0305000920000069

Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram ; Torkildsen, Janne von Koss; Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn. Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Tangen, Reidun Synnøve (Red.). Spesialpedagogikk. s. 301-337. Cappelen Damm Akademisk.

Garmann, Nina Gram ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/74327

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig