English version
Nina Gram Garmann

Nina Gram Garmann

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Kognitiv lingvistikk   Barnespråk   Språkendring   Språktilegnelse   Norsk språk   Fonologi   Språkhistorie   Norrønt   Babling

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Tilknyttet MultiLing, Senter for flerspråklighet, et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Vitenskapelige publikasjoner

Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/86705

Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. Journal of Home Language Research . Vol. 4.

Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language . Vol. 48.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of...

Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome. Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje (Red.). Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Artikkel. s. 295-314. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10852/76562

Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn. Spesialpedagogikk. 13. s. 301-337. Cappelen Damm Akademisk.

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/74327

Lindquist, Hein; Garmann, Nina Gram (2019). Toddlers and their translingual practicing homes. 15 s. International Journal of Multilingualism .
https://hdl.handle.net/11250/2645989

Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The phonology of children's early words: Trends, individual variation, and parents' accomodation in child-directed speech. 11 s. Frontiers in Communication . Vol. 4.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm...

Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram (2018). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/61221

Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram (2017). The acquisition of long consonants in Norwegian. Kubozono, Haruo (Red.). The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants.. Kapittel 6. s. 130-162. Oxford University Press.
https://books.google.no/books?id=3hueDgAAQBAJ&prin...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig