English version
Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad

Kort om

Sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Forsker på popmusikk, populærkultur, kreativitet og talentutvikling i kunst- og kulturfeltet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Etnografi   Populærkultur   Populærmusikk   Kreativitet   Talentutvikling   Ungdomsforskning   Kunst kultur og kreativitet   Musikkproduksjon   Medieinnovasjon   Kreative industrier

Land

Norge   Russland   Sverige   USA   Sør-Korea

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk ; Engerbakk, Bjørk Brøndmo; Lorenzen, Sara Berge ; Tolstad, Ingrid M. (2024). Rebels in their own job: How digging into a municipal mystery turned invited youth participation in an urban planning process into uninvited activism. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12820

Tolstad, Ingrid M. (2023). Singing wives and oligarch patrons: Sounding out the wealth of Russian elites through popular music. Journal of Extreme Anthropology. Vol. 6.
https://doi.org/10.5617/jea.9853

Tolstad, Ingrid M. (2023). “Bring Your A-game and Leave Your Ego at the Door!” Songwriting Camps as Sites for the (Re-)Production of Practice-based Knowledge. 18 s. IASPM Journal. Vol. 13.
https://doi.org/10.5429/2079-3871(2023)v13i1.2en

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Red.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder . s. 463-494. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa140513

Rosten, Monika ; Tolstad, Ingrid M. (2021). Samlokaliserte, samorganiserte og samskapte ungdomstilbud - en utopi?. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 197-221. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Tolstad, Ingrid M. ; Dalseide, Astri Margareta (2021). Architectural anthropologists in the making? Paths to creative youth participation in local urban development. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. Routledge.

Tolstad, Ingrid M. (2021). ‘We have no music industry!’ Exploring the context of post-Soviet music making through the lens of contemporary Swedo-Russian collaborations. Galuszka, Patryk (Red.). Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism: From State Control to Free Market. Routledge.

Rosten, Monika ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. (2021). Fra tynn til tykk medvirkning: Unge medforskere som lokale kunnskapsprodusenter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 43-73. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ noasp.15

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Bygdås, Arne (2021). “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations. 15 s. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.
https://doi.org/10.1007/S00146-021-01176-2

Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Red.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. s. 89-115. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780198870715.001.0001

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig