English version
Anna Sara Hexeberg Romøren

Anna Sara Hexeberg Romøren

Kort om

Forsker på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn. Underviser om samme tema, samt om barnelitteratur, språkvansker og flerspråklighet, på bachelor og masteremner.

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerspråklighet   Språktilegnelse   Pragmatikk   Barnehage   Prosodi   Språkforstyrrelser

Land

Storbritannia og Nord-Irland   Nederland   Polen   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. Journal of Home Language Research . Vol. 4.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2021). The acquisition of prosodic marking of narrow focus in Central Swedish. Journal of Child Language .

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/74327

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2017). The acquisition of focal lengthening in Stockholm Swedish. Interspeech . Vol. 2017-August.
https://www.researchgate.net/publication/317340971...

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2016). Hunting Highs and Lows: Acquiring Prosodic Focus Marking in Swedish and Dutch. Waughtal, Deb (Red.). BUCLD 40: Proceedings of the 40th annual Boston University Conference on Language Development. Kapittel. s. 304-317. Cascadilla Press.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2015). The acquisition of prosodic focus marking in Central Swedish: Sorting out lexical and post-lexical tones. The 18th International Congress of Phonetic Sciences.. Kapittel.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2015). Quiet is the new loud: Pausing and focus in child and adult Dutch. Language and Speech . Vol. 58.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2014). Accentuation, Pitch and Duration as Cues to Focus in Dutch 4- to 5-Year-Olds. Boston University Conference on Language Development. Proceedings .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig