English version
Anna Sara Hexeberg Romøren

Anna Sara Hexeberg Romøren

Kort om

Forsker på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn. Underviser om samme tema, samt om barnelitteratur, språkvansker og flerspråklighet, på bachelor og masteremner.

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerspråklighet   Språktilegnelse   Pragmatikk   Barnehage   Prosodi   Språkforstyrrelser

Land

Storbritannia og Nord-Irland   Nederland   Polen   Sverige

Forskningsprosjekter