Voksne studenter som snakker sammen.

Videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet

Kombiner studier med jobb og lær hvordan du kan legge til rette for god og tilpasset undervisning for elevene. Gjennom studiene bygger du nettverk og bidrar til kollektiv læring i skolen!

Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen, styrke elevenes læring og ruste dem for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Velg mellom stipend- eller vikarordning (udir.no) når du søker et av våre studietilbud innen kompetanse for kvalitet fra Utdanningsdirektoratet.

Du finner informasjon om restplasser, hvordan søke på disse og frister på Videreutdanning for lærere - ledige studieplasser.

Våre tilbud