Videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet

Videreutdanningene gir deg kompetanse i å legge til rette for god og tilpasset undervisning i tråd med kunnskapsløftet 2020 (LK20). Tilbudene er forsknings- og praksisbaserte, og gjennomføres med høy faglig kvalitet.

Illustrasjonsfoto. To kvinnelige, voksne studenter som er blide.


Videreutdanning for lærere gjennom strategien Kompetanse for kvalitet skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen, styrke elevenes læring og ruste dem for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Videreutdanningene er organisert slik at du kan kombinere studier med jobb, bygge nettverk og bidra til kollektiv læring på din arbeidsplass.

Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver og du finner mer informasjon om søknadsprosessen på det enkelte studies nettside eller på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.

Stipend- eller vikarordning

Når du søker på et av våre studier innen kompetanse for kvalitet søker du samtidig stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet (udir.no)

  • I vikarordningen får skoleeier midler, slik at læreren frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver.
  • I stipendordningen får læreren utbetalt et stipend.

Aktuelle videreutdanningstilbud