Videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Våre videreutdanninger gir deg økt handlingskompetanse i å legge til rette for god og tilpasset undervisning i tråd med fagfornyelsen. Videreutdanningstilbudene er forsknings- og praksisbaserte og gjennomføres med høy faglig kvalitet.

Illustrasjonsfoto. To kvinnelige, voksne studenter som er blide.

Videreutdanning for lærere gjennom strategien Kompetanse for kvalitet skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen, styrke elevenes læring og ruste dem for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Gjennom refleksjon og praktiske øvelser i studiet vil du videreutvikle deg sammen med andre, og tilegne deg ny faglig kunnskap og erfaringer som bidrar til økt læringsutbytte for dine elever. Videreutdanningene er organisert slik at du kan kombinere studier med jobb, bygge nettverk og bidra til kollektiv læring på din arbeidsplass.

Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver og du finner mer informasjon om søknadsprosessen på det enkelte studies nettside eller på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no).

Studietilbud