English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/arti...

Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. Education Inquiry .

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – veier videre. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 15. s. 291-308. Cappelen Damm Akademisk.

Fekjær, Silje Bringsrud; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 12. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 2. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 1. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. ISBN: 9788202717728. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.

Prøitz, Tine Sophie; Novak, Judit; Mausethagen, Sølvi (2022). Representations of student performance data in local education policy. Educational Assessment, Evaluation and Accountability . Vol. 34.
https://hdl.handle.net/11250/2978766

Mausethagen, Sølvi (2021). Discourses of teacher professionalism in Norway. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. Kapittel 11. Routledge.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2020). Data use in recent school reforms. Noblit, George W. (Red.). Oxford Research Encyclopedia of Education. Chapter online. Oxford University Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig