English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Prøitz, Tine Sophie; Novak, Judit; Mausethagen, Sølvi (2022). Representations of student performance data in local education policy. Educational Assessment, Evaluation and Accountability .
https://hdl.handle.net/11250/2978766

Mausethagen, Sølvi (2021). Discourses of teacher professionalism in Norway. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. Kapittel 11. Routledge.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2020). Data use in recent school reforms. Noblit, George W. (Red.). Oxford Research Encyclopedia of Education. Chapter online. Oxford University Press.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: Data use and value dilemmas in education. Education Inquiry . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2719157

Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie (2019). Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. Kapittel 3. s. 53-69. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel nr. 1. s. 13-28. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. ISBN: 978-82-15-03407-2. 206 s. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs. Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Kapittel 7. s. 111-128. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-46. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-45. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig